Økonomi
TEMA: Effektiviseringer i regionerne
TEMA: Behov for flere penge til investeringer i sygehuse
Kort fortalt om regionernes økonomi
Benchmarking
Marked, udbud og konkurrence
Udgifter og finansiering
Økonomiaftaler
Analyser
Økonomisk Vejledning
Økonomisk Vejledning 2016
Økonomisk Vejledning 2015
Økonomisk Vejledning 2014
Økonomisk Vejledning 2013
Økonomisk Vejledning 2012
Økonomisk Vejledning 2011
Økonomisk Vejledning 2010
Økonomisk Vejledning 2009
Økonomisk Vejledning 2008
Økonomisk Vejledning 2007
Økonomisk Vejledning 2006
Regionernes bidrag til finansiering af Hospitalsstandardiseret Mortalitetsrate (HSMR) i 2010
Aftale om regionernes økonomi i 2011
Aktivitetspuljen 2011
Bevilling til Dansk Selskab for Patientsikkerhed 2010
Bevilling til Dansk Selskab for Patientsikkerhed 2011
Bloktilskud 2010
Bruger- og pårørendeundersøgelser i psykiatrien
Finansiering af 330 ekstra praktikpladser i regionerne
Finansiering af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP)
Finansiering af pladser på sikrede institutioner for børn og unge
Finansiering af udmøntede midler til Infrastruktur for klinisk kræftforskning 2010
Finansiering af udmøntede midler til Infrastruktur for klinisk kræftforskning 2011
Fornyet præmieordning for praktikpladser
Konto 1.10.01 Sygehuse
Konto 1.10.01 Sygehuse
Generelle tilskud til regionerne i 2010 og 2011 lov- og cirkulæreprogram
Kommunal medfinansiering 2011
Lovprogram 2010-2011
Oversigt over finanslovsaftaler 2011
Pris- og lønudviklingen 2009-2011
Pulje til mindre vedligeholdelsesprojekter på sygehusene
Regionernes bidrag til indsats mod stigmatisering af psykisk sygdom
Regionernes bidrag til Dansk Kvalitetsmodel på det sociale område 2010
Regionernes bidrag til De Landsdækkende Kliniske Kvalitetsdatabaser 2010
Regionernes bidrag til de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i 2011
Regionernes bidrag til Den Danske Kvalitetsmodel i 2010
Regionernes bidrag til Det Nationale Indikatorprojekt 2011
Regionernes bidrag til driften af Lægehåndbogen
Regionernes bidrag til jobportalerne i sundhedsvæsnet i 2010
Regionernes bidrag til MedCom VII i 2010
Regionernes bidrag til Patobanken i 2010
Regionernes bidrag til Regionernes Sundheds-it Organisation
Regionernes bidrag til reorganisering af infrastrukturen på kvalitetsområdet i 2011
Regionernes bidrag til sundhed.dk i 2010
Samarbejdsprojekt om forebyggelse af forveksling af slanger, katetre m.v.
Sundheds-it i økonomiaftalen for 2011
Udligningsordning vedr. bløderbehandling
Tilskud til parykker
Regionernes bidrag til Det Nationale Indikatorprojekt 2010
Publikationer og høringssvar
 
 
 
 
 
 

Lovprogram 2010-2011

Regeringen har offentliggjort lovprogrammet for 2010/11. Oversigten indeholder og kommenterer de dele af lovprogrammet, som har særlig regional interesse.

Ud for de enkelte lovforslag er anført kontaktpersoner, som kan være behjælpelig med uddybende informationer.

Download oversigten over lovprogram for Folketingssamlingen 2010/2011 

Senest opdateret  26-10-2010
Oprettet 15-10-2010

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kontakt

Anders Andersen
Chefrådgiver
T: 35 29 81 84
M: 22 22 26 66
aa@regioner.dk