regionerne fylder 10 år

Vi er godt på vej

"Målet med regionerne er konstant at forbedre velfærden for alle danskere i hele landet - og vi er godt på vej."

Bliv ført gennem regionernes første 10 år på to minutter.

sundhed

10 år med fremskridt for patienterne

Siden 2007 er der gjort store fremskridt i sundhedsvæsenet - fremskridt, der kommer patienterne til gode. Blandt andet dør færre danskere af kræft, ventetiden til operation er blevet kortere, flere patienter behandles på sygehusene og færre dør af hjertesygdom.

10aar-hjerter.png
regional udvikling

Vækst og udvikling i hele Danmark

Regionerne har i de seneste år arbejdet for at sikre, at der skabes vækst og udvikling i alle dele af landet. De regionale vækstfora har medvirket til at skaffe nye arbejdspladser, og også på områder som kollektiv trafik, erhvervsfremme og miljøområdet spiller regionerne en vigtig rolle.

10aar-tog-og-busser.png
video

Tillykke til regionerne

I forbindelse med regionernes 10 års jubilæum har en række af de mest centrale aktører på blandt andet sundheds- og vækstområdet sendt en videohilsen til regionerne. Se statsminister Lars Løkke Rasmussen, sundhedsminister Ellen Trane Nørby, KL's formand Martin Damm og mange flere ønske regionerne tillykke med de første 10 år.

Video_forside.bmp
produktivitet

10 års udvikling i sundhedsvæsenet

Regionerne har stået i spidsen for udviklingen af vores sundhed og sygehuse i de seneste 10 år. Under Sundhed kan du læse om nogle af de resultater, der er skabt siden 2007. Blandt andet at vores sygehuse år for år har øget aktiviteterne - at der skabes mere sundhed for pengene.

10aar-produktivitet--rettet.png
sundheds-it

Digitale landvindinger i sundhedsvæsenet

Siden regionernes oprettelse i 2007 er der sket enorme teknologiske fremskridt – både i sygehusvæsenet og i samfundet som helhed. På 10 år har regionerne stået for 10 afgørende og vigtige landvindinger på sundhedsområdet.

10aar-digitale-landvindinger.png
de fem regioner

Det regionale demokrati

Regionerne blev etableret som en del af strukturreformen i 2007. Det er de 41 politikere i hvert regionsråd, der er den besluttende myndighed i hver enkelt af de fem regioner. 

bestyrelsen.jpg

Danske Regioners bestyrelse.