Digitale landvindinger i sundhedsvæsenet

Siden regionernes oprettelse i 2007 er der sket enorme teknologiske fremskridt – både i sygehusvæsenet og i samfundet som helhed. På 10 år har regionerne stået for 10 afgørende og vigtige landvindinger på sundhedsområdet. De er:

 

  1. Regionerne har etableret den præhospitale patientjournal, hvor ambulancer sender patientoplysninger direkte til sygehuset, mens ambulancen er på vej med en patient. Det giver læger og sygeplejersker mulighed for at være bedre forberedte og starte den rette behandling, så snart ambulancen ruller ind, hvilket øger patientsikkerheden.

  2. Borgerne er blevet lukket langt bedre ind i deres eget sundhedsvæsen med sundhedsjournalen via sundhed.dk. Her kan man se udvalgte journaloplysninger fra alle landets offentlige sygehuse, fx diagnoser, behandlinger og laboratoriesvar.

  3. Regionerne har sammen med de andre parter i sundhedssektoren leveret det fælles medicinkort, som gør, at de sundhedsprofessionelle kan se, hvilken medicin borgeren modtager. Borgerne kan også se med via appen ”Medicinkortet”.

  4. Regionerne har i samarbejde med kommuner og almen praksis sikret telemedicin (hjemmemonitorering) til KOL-patienter i Nordjylland. Løsningen var så stor en succes, at den nu skal udbredes til hele landet.

  5. Regionerne har rullet overblikstavler (klinisk Logistik) ud på alle større akutmodtagelser, operationsgange og kirurgiske sengeafsnit. På den måde kan hospitaler og afdelinger bedre dele viden til gavn for patienterne.

  6. Regionerne har samlet og styrket de elektroniske patientjournaler (EPJ) på tværs af regionerne. I 2007 var der 23 EPJ i Danmark, i dag er der fem, og Østdanmark går sammen om én fælles.

  7. Regionerne tager sikkerheden om borgernes data seriøst og har forpligtet sig på et højt ambitionsniveau i en politisk linje for informationssikkerhed. Regionerne arbejder målrettet med ISO27001 standarden, som den øvrige offentlige sektor også har valgt at implementere.

  8. Regionerne etablerede i 2010 Regionernes Sundheds-IT (RSI) for bedre at udnytte erfaringerne med digitaliseringens betydning for sundhedsvæsenet på tværs af regionerne. RSI er med til at skabe mere sundhed for pengene gennem bl.a. 44 projekter.

  9. Danmark er i dag europæisk sværvægter indenfor sundheds-it: Når det gælder digitale muligheder for borgere og sundhedspersonale, er Danmark bedst i Europa og nr. 3 i verden (kilde: HIMMS 2014).

  10. Danmark er i førertrøjen med deling af data på tværs af regionerne til gavn for sundhedspersonalet og borgere (kilde: CEDI 2014).


Læs mere:
Sundhedsdata- og it