Pressemeddelelse: Debat om kvalitet helt nødvendig

En af de vigtigste politiske udfordringer i de kommende år bliver at få mest mulig kvalitet for pengene i den offentlige sektor. Derfor bakker Danske Regioner også helt op om den debat om en kvalitetsreform, som regeringen har skudt i gang med offentliggørelsen af debatoplægget "På vej mod en kvalitetsreform"

I pjecen lægges der blandt andet op til en bred debat om kvalitet i den offentlige sektor.

"Jeg hilser debatten om mere kvalitet i den offentlige sektor velkommen. Men inden vi kommer i gang med debatten, er det vigtigt at få afklaret, hvorvidt regeringen ønsker en debat om brugerbetaling. Hvis den ønsker det, er der brug for en grundig analyse af fordele og ulemper, som kan give grundlag for en politisk debat baseret på facts og ikke på følelser", siger Bent Hansen, formand for Danske Regioner.

Han peger på, at regionerne allerede i dag langt fremme - sammenlignet med resten af den offentlige sektor - når det gælder kvalitetssikringen af sundhedsydelserne. Der sker eksempelvis gennem tilfredshedsmålinger, målinger af behandlingskvaliteten, offentliggørelse af kvalitet på sygehusene, fokus på arbejdsgange og indrapportering af utilsigtede hændelser.

"Selv om der er gjort meget, skal der gøres endnu mere for at sikre en høj kvalitet. Men man kommer ikke uden om, at god kvalitet koster. Hvis sundhedsvæsenet skal kunne honorere patienternes forventninger til brugen af den nyeste medicin, de nyeste behandlingsformer og den nyeste teknologi, så kræver det betydelige investeringer i blandt andet nye moderne sygehuse", siger Bent Hansen.

Se også Danske Regioners tema om kvalitetsreformen.

Yderligere information:
Bent Hansen, formand for Danske Regioner, på telefon 40 31 37 07.

Senest opdateret  14-11-2006
Oprettet 08-03-2010

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kontakt

Bent Hansen
Formand for Danske Regioner, regionsrådsformand
T: 78 41 00 10
M: 40 31 37 07
bent.hansen@rr.rm.dk