Danske Regioner bakker op om skattefrit år til seniorer

Danske Regioner er enige med regeringen i, at der er behov for at fastholde de ressourcestærke ”seniorer” i længere tid på arbejdsmarkedet

Regeringen foreslog i forbindelse med Folketingets åbning, at 64-årige, der har været i beskæftigelse i de foregående fire år, får et ”skattefrit år”. Forslaget har til formål at imødegå det demografiske fald i arbejdsstyrken de kommende år. Beregninger fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd har tidligere i år vist, at Danmark risikerer at gå glip af 78 milliarder kroner frem til 2015, hvis ikke der kommer nye tiltag, der øger vækstpotentialet og produktiviteten på arbejdsmarkedet.  

- Vi hilser alle initiativer velkommen, der er med til at fastholde de værdifulde ressourcer på arbejdsmarkedet. Der er simpelthen ikke nok hænder på arbejdsmarkedet. Dette initiativ giver større mulighed for, at vi kan beholde vores sundhedsfaglige seniormedarbejdere, der er en særdeles vigtig brik i løsningen af vores udfordringer på sundhedsområdet, i længere tid, udtaler Carl Holst (V), Formand Danske Regioners Udvalg for Regional udvikling og Regionsformand for Region Syddanmark.

De økonomiske vismænd har tidligere i år fremlagt en vurdering af forslagets mulige konsekvenser. Der er ca. 6.000 personer, der går på efterløn som 62-årige. Hvis alle disse personer som følge af forslaget om et skattefrit år venter med at trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet til det 65. år, vil det udløse en merbeskæftigelse på i alt 18.000 personer for de tre årgange. Selv om forslagets beskæftigelseseffekt kun skulle blive knap 1/3 heraf – 5.000 personer, i alt svarende til 1.700 personer pr. årgang – er det selvfinansierende i forhold til de offentlige finanser.

Gruppen af beskæftigede 64-årige består af relativt mange personer med en længerevarende uddannelse og som ofte er ansat i den offentlige sektor. Derfor vil især denne gruppe have fordel af forslaget. På længere sigt vil det demografiske fald i arbejdsstyrken i særdeleshed blive mærkbart i den offentlige sektor, da en stor del af de offentlige ansatte i dag er i 50’erne.

- For regionerne spiller regeringens udspil fint sammen med de regionale erhvervsudviklingsstrategier. En sådan tilskyndelse til at blive på arbejdsmarkedet er et nødvendigt værktøj for at afhjælpe de flaskehalse, som vi allerede ser nu, og som vil blive en endnu større trussel for den regionale erhvervsudvikling i fremtiden, tilføjer Carl Holst.

Skattefri gulerod – en af flere muligheder

Danske Regioner vil nu undersøge forskellige veje til at mobilisere arbejdsmarkedets skjulte reserver, for at finde løsninger der i sammenhæng med skatterabatten kan åbne for nye muligheder.  

- Vi glæder os meget over debatten og har selv sat gang i en undersøgelse af incitamenter til at udnytte det danske arbejdsmarkeds skjulte reserver og tiltrække relevant udenlandsk arbejdskraft. Principielt skal man ikke lave en masse spidsfindige særordninger i skattelovgivningen. Men vi har nu en mangel på arbejdskraft, der gør det nødvendigt at undersøge helt fordomsfrit, hvordan det er muligt at få flere ind på arbejdsmarkedet. Jeg tænker her særligt på nydanskere, studerende og udenlandsk arbejdskraft med de rette kvalifikationer. Vi skal ikke glemme, at ubesatte stillinger er tab af velfærd, konkluderer Carl Holst.

Senest opdateret  05-10-2007
Oprettet 08-03-2010

 
 
 
 
 
 
Del | Sitemap | Print
 
 
 
 
 
 

Kontakt

Carl Holst
Næstformand for Danske Regioner, regionsrådsformand
T: 76 63 11 10
M: 40 32 52 10
carl.holst@regionsyddanmark.dk
Lotte Holten-Møller
Kontorchef
T: 35 29 83 11
M: 22 11 09 80
lhm@regioner.dk
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RSS - emneord

Regional udvikling