Reglerne for EU's strukturfonde skal forenkles

Forenklede regler og fokus på både vækst, beskæftigelse og bæredygtighed. Det er nogle af Danske Regioners indspark i debatten om fremtidens strukturfondspolitik i EU

EU-Kommissionen har lanceret en debat om, hvordan EU’s strukturfondspolitik skal tilrettelægges efter 2013, hvor den nuværende budgetperiode udløber. Knap 100 myndigheder og interesseorganisationer har bidraget til debatten - deriblandt Danske Regioner. 
Danske Regioner mener, at de administrative regler og procedurer for strukturfondene skal forenkles så meget som muligt. I visse tilfælde udgør reglerne i dag en reel hindring for at anvende midlerne. Der må ske en kraftig forenkling, således at indrapportering og kontrol svarer til det, som gælder for modtagelsen af andre offentlige midler.

Strukturfondsprogrammerne skal fortsat understøtte øget økonomisk vækst, konkurrenceevne og beskæftigelse - den såkaldte Lissabon-strategi. Udfordringen er blandt andet at udvikle den videnbaserede økonomi gennem øget innovation, forskning og teknologisk udvikling.

Danske Regioner mener også, at begrænsning i udledningen af drivhusgasser og bæredygtighed generelt bør prioriteres højt i indsatsen under de næste strukturfondsprogrammer helt i overensstemmelse med EU’s bæredygtighedsstrategi, den såkaldte Gøteborg-strategi. Der skal ses på hele energisystemet, både ressourcer, produktion, distribution og forbrug. 

I dag er alle regioner i EU berettiget til strukturfondsmidler. Indsatsen målrettes efter de regionale forhold og potentialer. Inden for Danmarks grænser skal midlerne blandt andet anvendes til at udvikle og udbrede nye, bæredygtige teknologier og sikre, at svagere geografiske områder inddrages i udviklingsprogrammer i samspil med de stærkere områder.

Danske Regioner mener, at samarbejdet på tværs af grænser og mellem regioner i forskellige lande under det såkaldte Mål 3-program skal styrkes. Overførsel af viden og udenlandske samarbejdsprojekter kommer til at spille en stadig stigende rolle.

Danske Regioner vil også arbejde for, at de forskellige EU-fonde fremover administreres ud fra ét fælles regelsæt og én fælles struktur. Indsatserne under strukturfondsprogrammerne skal også kombineres og koordineres med andre EU-programmer for eksempelvis forskning og innovation. Alt sammen for at skabe en højere grad af integreret regional indsats.

Senest opdateret  27-02-2008
Oprettet 08-03-2010

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kontakt

Lotte Holten
Centerchef
T: 35 29 83 11
M: 22 11 09 80
lhm@regioner.dk
Michael Koch-Larsen
Chefrådgiver
T: 35 29 81 71
M: 29 17 09 15
mkl@regioner.dk
 
 
 
 
 
 

Læs også

Sund vækst • 02-07-2015
Flere job gennem alliancer og samarbejde • 21-01-2015
Healthy growth • 19-01-2015
Flere artikler RSS feed