Ny nyttig viden om regional vækst

En helt ny regional konkurrenceevneredegørelse leverer vigtige nøgletal om den regionaløkonomiske udvikling i Danmark

Målt på BNP pr. indbygger er Region Hovedstaden den 16. mest velstående region blandt 271 sammenlignelige regioner i Europa. Region Midtjylland er nr. 63, Region Syddanmark nr. 73 og Region Nordjylland nr. 85. Region Sjælland placerer sig på plads nr. 151, men det skal dog ses i lyset af, at BNP pr. indbygger ikke er et fuldt dækkende mål for regionens velstand, da mange af regionens borgere pendler og dermed arbejder uden for regionen. Det fremgår af en regional konkurrenceevneredegørelse, som Erhvervs- og Byggestyrelsen netop for første gang har offentliggjort.

Et nyt vækstspor
Redegørelsen viser også, at ingen af de danske regioner har en produktivitet, der kan måle sig med de bedste i Europa. Det relativt høje BNP pr. indbygger skyldes især, at en stor del af danskerne er aktive på arbejdsmarkedet.

- Vores store udfordring er derfor ikke kun at undgå varige konsekvenser af krisen, og at ledigheden bider sig fast. Hvis vi skal gå styrket ud af krisen, må vi sætte alle kræfter ind på at komme ind på et nyt vækstspor, siger Carl Holst, formand for Udvalget for Regional Udvikling i Danske Regioner

Regionale vækstfora afgørende for vækst
Med den regionalpolitiske konkurrenceevneredegørelse har regionerne fået et godt sammenligningsgrundlag for regionernes økonomiske situation. Kombineret med mere detaljerede regionale analyser og et førstehåndskendskab til hver regions særlige styrker og svagheder er det et godt bidrag til de regionale erhvervsudviklingsstrategier og handlingsplaner i de nye vækstfora, som alle regionsråd står over for at skulle udpege.

- Jeg ser frem til, at de nye vækstfora fortsætter arbejdet med de regionale vækststrategier i et tæt samarbejde med erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner, arbejdsmarkedets parter samt kommuner og regioner. Den regionale konkurrenceevneredegørelse viser, at arbejdet i de regionale vækstfora kan spille en afgørende rolle for regionernes fremtidige vækst, understreger Carl Holst.

Læs mere:

Senest opdateret  18-12-2009
Oprettet 08-03-2010

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kontakt

Lone Vingtoft
Chefrådgiver
T: 35 29 81 94
M: 22 22 26 74
lvi@regioner.dk
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RSS - emneord

Regional udvikling