Vigtig rolle til regionerne i ny europæisk vækststrategi

Regionerne spiller en vigtig rolle, når Europas nye strategi for vækst og beskæftigelse (Europa 2020) skal føres ud i livet

Regionerne kan yde væsentlige bidrag til, at Danmark kan leve op til Europa 2020.

Fem overordnede mål skal være styrende for Europa 2020 strategien. Det er en beskæftigelsesfrekvens for de 20-64-årige på 75, at investeringer i forskning og udvikling fastholdes på tre procent af BNP, at indfri EU’s mål på klima- og energiområdet, at forbedre uddannelsesniveauerne samt at fremme social inklusion.

Regionale myndigheder bør spille en rolle
Formanden for Danske Regioners Udvalg for Regional Udvikling, Birgitte Josefsen understreger, at de regionale erhvervsudviklingsstrategier og de regionale udviklingsplaner er væsentlige værktøjer til at skabe vækst og beskæftigelse.

- Derfor bør regionale myndigheder også spille en reel rolle, når staten opstiller de mere præcise nationale mål, siger hun.

Indsats skal gøres synlig
Danske Regioner vil arbejde for at synliggøre, hvordan regionerne kan bidrage til at indfri målene i Europa 2020.

- Regionerne vil særligt have fokus på uddannelse til alle unge, effektiv anvendelse af energiressourcer og udvikling af grønne teknologier samt på videninstitutionernes evne til at omsætte forskning og viden til innovation og vækstskabelse i virksomhederne, siger Birgitte Josefsen

Hun peger også på, at den danske vækstmodel er et godt redskab til at understøtte strategien.

- Gennem vækstforas partnerskabsaftaler med regeringen sikrer modellen sammenhæng mellem Europa 2020-strategien, den nationale indsats (globaliseringsstrategien) og den regionale indsats (de regionale erhvervsudviklingsstrategier). De regionale udviklingsplaner, der bl.a. også indeholder strategier omkring uddannelse, turisme, kultur, klima og energi, udgør også væsentlige områder, der understøtter vækst og beskæftigelse, slutter Birgitte Josefsen.Senest opdateret  17-06-2010 af Lars Herning
Oprettet 15-06-2010 af Lars Herning

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kontakt

Annelise Korreborg
Seniorkonsulent
T: 35 29 81 66
M: 22 22 26 63
ak@regioner.dk