Mellemstore byer kan bidrage til vækst i hele Danmark

En ny rapport fra Reg Lab sætter fokus på byernes bidrag til vækst i hele landet. Rapporten viser, at 25 mellemstore byer har klaret sig godt, når det gælder udviklingen i vækst og beskæftigelse de seneste 10 år

Rapporten dokumenterer, at 80 procent af velstandsstigningen i disse byer kommer fra højere produktivitet i byens erhvervsliv. De resterende 20 procent kommer fra nettotilflytningen af nye borgere.

Reg Lab anbefaler i rapporten, at byerne skal samarbejde med regionale partnere og andre kommuner om større erhvervspolitiske indsatser. Desuden peger rapporten på en række værktøjer, der kan bruges i det fremadrettede vækstarbejde. Det handler blandt andet om klyngeudvikling, specialiserede uddannelsesmiljøer, ambitiøs byudvikling og en vedvarende og langsigtet indsats.

- Det er nyttigt at få belyst, hvordan de mellemstore byer kan bidrage til væksten over hele Danmark. Tidligere har de mellemstore byer måske været lidt overset, fordi vi ofte har fokus på enten de få store vækstcentre eller landdistrikter og tyndt befolkede områder, siger Birgitte Josefsen, formand for Udvalget for Regional Udvikling i Danske Regioner, og fortsætter:

- Rapportens konklusioner stemmer godt overens med anbefalingerne i Danske Regioners oplæg ”Vækst i hele Danmark” fra juni 2010. Oplægget pegede på, hvordan de mellemstore byer kan styrke deres funktioner som vækstmotorer og være med til at trække udviklingen i et stort opland i form af gode muligheder for job, uddannelse, indkøb og fritidstilbud.

Satsning på styrkepositioner
Rapporten fra Reg Lab indeholder en række gode eksempler fra udlandet. Her kan man se, at byer har succes med at satse fokuseret og langsigtet på en bestemt styrkeposition.

Endelig beskrives vækststrategierne for tre dansk byer: Holstebro, der har satset langsigtet på markante kulturbegivenheder, Vejle, der har prioriteret iværksætteri og kreative erhverv, og Køge, der har udnyttet byens beliggenhed til klyngeudviklingen inden for transport og logistik.

Reg Lab er en tænketank for regional erhvervsudvikling. Medlemskredsen i Reg Lab tæller alle fem regioner samt statslige myndigheder, kommuner, uddannelsesinstitutioner, erhvervsråd, brancheorganisationer, private virksomheder m.fl. Det er Copenhagen Economics, der har udarbejdet analysen bag den nye rapport fra Reg Lab.

Læs mere:


Senest opdateret  23-11-2010 af Lars Herning
Oprettet 23-11-2010 af Lars Herning

 
 
 
 
 
 
Del | Sitemap | Print
 
 
 
 
 
 

Kontakt

Lotte Holten-Møller
Kontorchef
T: 35 29 83 11
M: 22 11 09 80
lhm@regioner.dk
Lone Vingtoft
Chefrådgiver
T: 35 29 81 94
M: 22 22 26 74
lvi@regioner.dk