Regionalt samarbejde om erhvervspolitik

Ny kortlægning dokumenterer et udbredt tværregionalt samarbejde mellem vækstforaene

De regionale vækstfora skal udvikle den regionale erhvervspolitik ud fra de specifikke styrker og udfordringer i deres område. Det sker i et bredt partnerskab mellem virksomheder, videninstitutioner, kommuner, regioner og arbejdsmarkedets parter.

Vækstforaenes opmærksomhed er dog ikke begrænset til deres egen region. Over de sidste par år er der set et stigende antal eksempler på, at et vækstforum samarbejder med andre vækstfora eller øvrige partnere uden for regionen. Danske Regioner har nu sammen med regionerne kortlagt det tværregionale samarbejde om erhvervspolitik.

- Jeg er meget tilfreds med, at vi nu har dokumentation for, at samarbejdet om erhvervsudvikling på tværs af regionerne er større, end mange måske har troet, siger Carl Holst, næstformand i Danske Regioner, og fortsætter:

- I vækstforaene er vi naturligvis først og fremmest optaget af at skabe vækst og jobs i vores egen region. Men for at nå det mål skal vi ofte inddrage partnere uden for regionen. Og det glæder mig at kunne konstatere, at alle vækstfora bidrager til den nødvendige koordination og samspil i den vækstpolitiske indsats.

Kortlægningen viser, at der findes vækstforum-samarbejder inden for blandt andet:

  • Klima og energi
  • Sundheds- og velfærdsinnovation og -teknologi
  • Iværksætteri og vækstvirksomheder
  • Turisme og oplevelsesøkonomi
  • Kompetenceudvikling
  • Kapitalformidling/investeringsfremme

Der ses også en stribe eksempler på, at hvert enkelt vækstforum samarbejder med forsknings- og videninstitutioner, erhvervsfremmeorganisationer og virksomheder i andre regioner og i andre lande.

Læs mere:

 

Senest opdateret  31-08-2011 af Lars Herning
Oprettet 31-08-2011 af Lars Herning

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kontakt

Lotte Holten
Centerchef
T: 35 29 83 11
M: 22 11 09 80
lhm@regioner.dk
Lone Vingtoft
Chefrådgiver
T: 35 29 81 94
M: 22 22 26 74
lvi@regioner.dk