Psykiatriens Topmøde: Bedre sammenhæng i psykiatrien

Et styrket samarbejde mellem regioner og kommuner og en tidligere opsporing af patienter med psykiske lidelser hører til de vigtigste indsatsområder for at få forbedret kvaliteten i psykiatrien, lyder det fra deltagerne i Psykiatriens Topmøde

Styrket samarbejde mellem regioner, kommuner, patienter og deres familier. Kliniske retningslinjer for psykiske sygdomme. Pakkeforløb og handleplaner til psykiatriske patienter i stil med dem, der findes for somatiske sygdomme. 

Det er nogle af de initiativer til forbedring af psykiatrien, der kom frem under Psykiatriens Topmøde, som regionerne afholdt den 20. og 21. januar 2011.

- Ud over fremtidige visioner for psykiatrien, som vi har fået skabt sammen, så har vi også fået en række konkrete idéer på bordet, som vi kan gå hjem og sætte i værk allerede i morgen. Og det regner vi med, at deltagerne er indstillet på, siger formand for Danske Regioner, Bent Hansen.

De 75 topmødedeltagere fokuserede i høj grad på, hvordan et styrket samarbejde - mellem blandt andre regioner, kommuner og praktiserende læger - kan forbedre behandlingen for patienterne.

I fællesskab med de øvrige topmødedeltagere - som var repræsentanter for brugere og pårørende, sundhedspersonale, forskermiljøet samt politikere fra regioner, kommuner og Folketing - fremlagde Danske Regioners formand idéerne for socialminister Benedikte Kjær.

- Der er behov for, at vi eksempelvis i samarbejde med KL sætter os sammen med den til enhver tid siddende regering for at drøfte ambitioner og handleplaner for området, siger Bent Hansen.

Danske Regioner ønsker tilbagemeldinger fra deltagerne netop for at kunne følge op på, hvilke initiativer, der sættes i værk.

Læs mere:

 

Senest opdateret  21-01-2011 af Lars Herning
Oprettet 21-01-2011 af Lars Herning

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kontakt

Bent Hansen
Formand for Danske Regioner, regionsrådsformand
T: 78 41 00 10
M: 40 31 37 07
bent.hansen@rr.rm.dk
Christina Carlsen
Seniorkonsulent/Teamleder
T: 35 29 82 77
M: 29 17 02 66
cca@regioner.dk
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RSS - emneord

Psykiatri