Et fælles nummer til akut syge

Danske Regioner ønsker et fælles landsdækkende nummer til alle henvendelser om akut sygdom. Men det skal ikke være et parallelt system til lægevagten

Et fælles nummer, hvor man kan få gode råd og vejledning og samtidig blive vejledt til nærmeste relevante behandlingssted - med den korteste ventetid. Sådan lyder Danske Regioners ambitioner for akutområdet.
 
En betydelig del af de, der opsøger skadestuerne, ville have været bedre hjulpet ved enten at blive hjemme eller ved at opsøge vagtlægen eller den praktiserende læge i dennes åbningstid. Det er et problem, der bidrager til at øge ventetiden på landet skadestuer, og derfor forsøger regionerne enten med visitation eller sundhedstelefoner at rådgive borgerne om alternative muligheder.
 
- Allerhelst ville vi etablere et fælles telefonnummer, som man kan ringe til, uanset hvor man er i landet. Men vi er bange for at skabe et parallelsystem til lægevagten, så indtil videre er ambitionen ikke blevet til noget, siger Carl Holst, næstformand i Danske Regioner, og henviser til det akutudspil, som Danske Regioner kom med for halvandet år siden.

Også regeringens akutudvalg har peget på, at man vil komme meget længere ved at integrere vagtlægeordningen i resten af det akutte system.
 
Danske Regioner forsøgte ved seneste forhandlinger med de praktiserende lægers organisation (PLO), at få integreret vagtlægeordningen, så vagtlægerne organisatorisk og ledelsesmæssigt er en del af et samlet akutsystem frem for en parallel søjle:

- Med den model ville vi hurtigt kunne henvise de mindre alvorlige skader og sygdomme til en praktiserende læge. Det ville give patienten hurtigere afklaring, kortere ventetid og en mere kvalificeret behandling. Og det ville frigøre ressourcer til de patienter, der har brug for den behandling, som kun en akutmodtagelse kan tilbyde. Men desværre ville PLO ikke være med i ordningen, siger Carl Holst.

Det er nu op til regionerne hver især at fortsætte dialogen med de praktiserende læger om en mere integreret ordning.

Læs mere: 

  • Et sammenhængende akutsystem - regionerne udspil på akutområdet
  • Hurtig udrykning og bedre beredskab - rapport fra regeringens akutudvalg, fra Sundheds- og Indenrigsministeriets hjemmeside

 

Senest opdateret  13-07-2011 af Rasmus Grønborg
Oprettet 13-07-2011 af Rasmus Grønborg

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kontakt

Gitte Schmidt
Kommunikationsrådgiver
M: 41 13 46 23
gsc@regioner.dk