Regionerne ser frem til at øge samarbejde med det private erhvervsliv

En række af regionernes ønsker til et bedre samarbejde mellem sundhedssektoren og private virksomheder bliver nu taget op af regeringen. Men regionerne havde gerne set endnu bedre mulighed for OPP i forbindelse med regeringens udspil ”Sund Vækst”

- De 23 forslag vil helt sikkert være med til skabe bedre rammer for vækst og innovation mellem regioner og privat erhvervsliv. Og vi glæder os til, at de private virksomheder kommer mere på banen. Men i regionerne vil vi gerne endnu længere, siger næstformand i Danske Regioner, Carl Holst.

Regeringen har netop offentliggjort udspillet ”Sund Vækst og velfærdsløsninger”, som indeholder 23 initiativer til, hvordan der skabes vækst gennem øget samarbejde mellem regioner og private virksomheder i forhold til velfærdsløsninger, sundhedsinnovation og sygehusbyggerierne.

Regionerne har hen over foråret arbejdet for at få ændret reglerne om offentlige og private partnerskaber - OPP - i forhold til investeringer på mere end 41 milliarder kroner i de nye sygehusbyggerier. Da regionerne indgik økonomiaftalen med regeringen for 2012, blev der aftalt en pulje på 300 millioner kroner, som kan bruges til OPP-projekter. Her kan de sædvanlige regler fraviges, og regionerne skal ikke deponere et beløb svarende til den andel, som en privat investor indskyder.

- Det er en start, men vi vil gerne endnu længere. Det håber vi sker på sigt. Men det er godt, at regeringen allerede nu vil se nærmere på lovgivningen på udbudsområdet samt arbejde for en forenkling af EU’s udbudsdirektiver. Regionerne mener, at mulighederne bør øges, hvis barriererne for offentlige og private partnerskaber for alvor skal have de rette betingelser for at udvikle sig, siger Carl Holst.

Regionerne glæder sig i øvrigt over de mange forslag, der kan være med til at skabe bedre muligheder for innovation og eksport i de private virksomheder.

- Sygehusene har en lang tradition for at forske og innovere i samarbejde med private virksomheder. Vi ser frem til at styrke dette samarbejde gennem det nye sygehuspartnerskab for sundheds- og sygehusinnovation og i regi af det nye markedsføringskonsortium for danske velfærdsløsninger, slutter Carl Holst.

 

 

Senest opdateret  27-06-2011 af Lars Herning
Oprettet 27-06-2011 af Lars Herning

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kontakt

Gitte Bengtsson
Regionalpolitisk direktør
T: 35 29 81 67
M: 20 60 69 78
gib@regioner.dk