Enighed med Foreningen af Speciallæger og Yngre Læger

På forhandlingsmøder den 4. marts 2011 opnåede Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) enighed med henholdsvis Foreningen af Speciallæger (FAS) og Yngre Læger (YL) om en række krav

Generelt for de to aftaler gælder det, at parterne har aftalt at kulegrave bestemmelserne om vagt og arbejdstilrettelæggelse og har forpligtet hinanden på at fjerne barrierer og andre uhensigtsmæssigheder ved næste overenskomstfornyelse i OK-13.

- Vi har fokus på at få kvalitet i navnlig den akutte patientbehandling i vores nye fælles akutmodtagelser, hvor vi skal have lægerne til at være der på de tidspunkter, hvor der er størst patientbehov, siger Jens Stenbæk, formand for RLTN.

Aftale med FAS
- Vi er meget tilfredse med, at vi har fået en aftale i hus, hvor vi har fået nogle indrømmelser, som er væsentlige for os. Vi er kommet af med pligten til at tjenestemandsansætte chefer, vi har fået et gennembrud på individuel aftaleret på den lokale løndannelse, og vi er sluppet for betalingen til læger for at bevæge sig over korte afstande i København, siger Jens Stenbæk og fortsætter:

- Derudover har vi fået flyttet aldersgrænserne for vagtfritagelse, således at vi allerede i 2013 og 2015 får hævet grænserne på henholdsvis 60 og 62 år til 62 og 64 år.

Aftalen kom i hus efter et meget langt forhandlingsforløb, hvor parterne stod stejlt over for hinanden på spørgsmål om overlægers deltagelse i vagten.  

Enighed med Yngre læger
Spørgsmålet om vagt og arbejdstilrettelæggelse, særligt aften og nat, har været en af de store udfordringer i det meget lange forhandlingsforløb mellem RLTN og YL.

- Det har været meget vanskelige forhandlinger. Vi er konstant blevet mødt med krav om øgede begrænsninger på lægedækningen for aften og nat, hvor regionerne har behov for frihedsgrader, der kan optimere patientbehandlingen på disse tidspunkter, siger Jens Stenbæk og fortsætter:

- Vi har foretaget småændringer i aftalen om lokal løndannelse, så den passer bedre til de særlige forhold for yngre læger, og så er vi sluppet for betalingen til læger for at bevæge sig over korte afstande i København, siger Jens Stenbæk.

Læs mere:

 

Senest opdateret  04-03-2011 af Lars Herning
Oprettet 09-03-2011 af Lars Herning

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kontakt

Signe Friberg Nielsen
Forhandlingsdirektør
T: 35 29 82 35
M: 40 30 57 88
sif@regioner.dk
 
 
 
 
 
 

RSS - emneord

Overenskomst
OK-11