Regionale mærkesager under det danske EU-formandskab

Regionerne vil arbejde for at styrke regional udvikling og forskning, sikre mere fleksible offentlige udbud og skabe bedre rammer for energirigtige løsninger

Danmark sidder som formand for EU for bordenden i de forhandlinger om EU’s flerårige finansielle budgetramme for 2014-2020, som skal forhandles på plads i den kommende tid. Budgettets samlede størrelse bliver afgørende for, hvor store midler der kan afsættes til bl.a. samhørighedspolitik og forskningspolitik, som begge har stor betydning for den regionale udvikling i Danmark. 

Den finansielle krise har betydet, at flere EU-lande har luftet tanken om, at de mest velstående regioner i Europa ikke skal have samme mulighed for at hente penge fra EU's strukturfonde som tidligere. Den strategi advarer Danske Regioner imod. 

- Europas vækst er gået i stå, og vi risikerer en ny recession. Så det er ikke nu, vi skal spare på budgetterne til den fremtidige samhørighedspolitik, som skal sikre vækst i hele Europa. Derfor er det vigtigt, at strukturfondene ikke betragtes som en udgift, men derimod som en smart investering, der stimulerer vækst og skaber arbejdspladser, siger formand for Danske Regioner, Bent Hansen.

Derfor bliver et øget fokus på EU's samhørigheds- og forskningspolitik et af de områder, som Danske Regioner vil arbejde for at styrke under det danske formandskab. 

- De cirka 500 millioner kroner, som Danmark modtager årligt fra EU’s strukturfonde, medfører investeringer for godt tre gange så meget. Så EU-midlerne har klart en effekt ude i regionerne, siger Bent Hansen. 

Bedre rammer for sundhedsforskning
På sundhedsområdet er EU's seneste forskningsprogram, Horizon, blevet styrket fra 45 milliarder kroner til 68 milliarder kroner. En del af pengene til blandt andet forskning i sundhed blev beskåret under EU's forrige budgetforhandlinger. Derfor bliver en styrkelse af EU-forskningen også en af Danske Regioners mærkesager under EU-formandsskabet.

- Investering i f.eks. forskning i sundhedsinnovation giver gevinst for både patienterne og erhvervsudviklingen i EU. Det er et område, vi målrettet skal fortsætte med at udvikle set i lyset af, at Europas befolkning ældes og udgifterne til sundhed vil stige, siger Bent Hansen.

Behov for fleksible udbudsregler
I slutningen af december 2010 kom EU-Kommissionen med et forslag til en revidering af EU's udbudsdirektiv. De danske regionspolitikere i Regionsudvalget og Danske Regioner har arbejdet på at få gjort reglerne mere enkle, da det nuværende direktiv skaber bunker af bureaukrati, som er til besvær for både de offentlige instanser, som sender opgaver i udbud, og for virksomhederne. En undersøgelse fra Danske Regioner og KL viser, at tre ud af fire regioner og kommuner ikke har modtaget tilbud fra en udenlandsk leverandør på de opgaver, som de sender i udbud.

- Vi har brug for et udbudsdirektiv, der gavner alle Europas borgere, virksomheder og myndigheder. Offentlige udbud er en central komponent i det indre marked og et vigtigt værktøj for offentlige myndigheder til at sikre konkurrencedygtige priser og høj kvalitet, siger Bent Hansen.

Direktiv om energi effektivisering bør ændres
I et forslag til nyt direktiv om energieffektivitet lægges der op til, at alle offentlige instanser skal energirenovere tre procent af deres bygningsmasse hvert år.

- Faste mål kan være fine men ikke her. Det giver ingen mening at pålægge offentlige myndigheder og dermed skatteborgerne sådanne udgifter, hvis den samme eller en bedre klimaeffekt kan opnås billigere, f.eks. ved omlægning af energiproduktionen, siger Bent Hansen.

Bent Hansen mener, at det skal være op til regionsrådene at se på, hvor de får de største energibesparelser for pengene. Derfor vil Danske Regioner arbejde på at få gjort rammen for energibesparelser bredere.

Læs mere:

  • Danske Regioners internationale arbejde

 

Senest opdateret  05-01-2012 af Lars Herning
Oprettet 05-01-2012 af Lars Herning

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kontakt

Bent Hansen
Formand for Danske Regioner, regionsrådsformand
T: 78 41 00 10
M: 40 31 37 07
bent.hansen@rr.rm.dk
Asger Andreasen
Chefrådgiver
T: 35 29 83 67
M: 29 17 09 07
asa@regioner.dk