Orientering om kendelse ved faglig voldgift om yngre lægers arbejdstid

19. november 2009 blev der afsagt kendelse ved faglig voldgift om yngre lægers arbejdstid


Uoverensstemmelsen angik, om yngre læger efter parternes overenskomst som led i den almindelige arbejdstilrettelæggelse kan pålægges med mindre end fire ugers varsel 1) dels at holde fri på dage, der efter vagtplanen er arbejdsdage, 2) dels at udføre ekstratimer i forhold til, hvad der fremgår af vagtplanen.

Læs mere:

Senest opdateret  15-04-2010 af Tina Underbjerg
Oprettet 17-03-2010 af Tina Underbjerg