Sunde og attraktive arbejdspladser i Region Hovedstaden

En regional handlingsplan skal være med til at sætte fokus på de personalemæssige udfordringer på tværs i Region Hovedstaden. Et af indsatsområderne i planen er ”sunde og attraktive arbejdspladser”, som blandt andet sætter fokus på videndeling af gode erfaringer med at forebygge sygefravær og arbejdsbetinget stress.

Handlingsplanen skal sætte en dagsorden for udfordringer og fælles initiativer, som regionen skal løse på tværs af sine virksomheder. Et af de initiativer, der skal sættes i værk, er et projekt med fokus på videndeling af gode erfaringer med at forebygge sygefravær og arbejdsbetinget stress.

Der skal konkret deles viden om 18 projekter, som er startet op på regionens virksomheder i 2008. Projekternes temaer er ”fra fravær til nærvær” og ”forebyggelse af arbejdsbetinget stress”.

Mangfoldighed af viden

Formålet med projektet er at synliggøre og formidle mangfoldigheden i den viden, som regionens virksomheder har oparbejdet via de 18 projekter. Og særligt skal der sættes fokus på gode erfaringer, som kan medvirke til at fremme sunde og attraktive arbejdspladser i Region Hovedstaden.

I opstartsfasen vil projektet via fokusgruppeinterviews kortlægge de forventninger og de behov, der er i organisation for at dele viden om sygefravær og arbejdsbetinget stress.

I den efterfølgende fase vil projektet opsamle viden fra de 18 projekter på regionens virksomheder. Opsamlingen vil ske via virksomhedernes årlige beskrivelser på arbejdsmiljøområdet. Disse beskrivelser er aftalt i Region Hovedstadens MED-aftale og arbejdsmiljøpolitik.

Den rejsende projektkaravane

I den afsluttende fase vil projektet formidle den opsamlede viden til regionens virksomheder. Formidlingen vil foregå via to spor. Det ene spor er formidling på regionens centrale arbejdsmiljøsite på intranettet. Det andet er spor er formidling på temamøder, via en ”rejsende projekt- karavane”.

Senest opdateret  14-04-2010 af Tina Underbjerg
Oprettet 12-06-2009 af Tina Underbjerg

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kontakt

Lars Mørck Jarl
Seniorkonsulent/teamleder
T: 35 29 81 93
lmt@regioner.dk
 
 
 
 
 
 

RSS - emneord

Arbejdsmiljø