Psykisk sygdom koster 55 milliarder

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) har udgivet en ny hvidbog om mentalt helbred, sygefravær og tilbagevenden til arbejdet, der samler og formidler den eksisterende forskningsbaserede viden på området

Mentale helbredsproblemer som stress, depression, udbrændthed og angst udgør i dag en stor del af årsagen til det samlede sygefravær på landsplan og er årsag til en stigende andel af førtidspensionerne. Det anslås i hvidbogen, at de samlede direkte og indirekte samfundsmæssige omkostninger ved mentale helbredsproblemer årligt beløber sig til 55 milliarder kr. De direkte omkostninger til behandling udgør kun omkring 10 % af de samlede udgifter, mens hovedparten af omkostningerne skyldes førtidspensionering, langvarigt sygefravær og nedsat produktivitet.

Produktiviteten daler
Mennesker med mentale helbredsproblemer vil ofte have reduceret funktions- og arbejdsevne. Enten i form af sygefravær eller ved fuldstændigt at trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet. Men mange forbliver i arbejde, måske uden at deres sygdom er erkendt, og for denne gruppe viser hvidbogen, at reduktionen i individuel produktivitet er større end den er for personer med somatiske lidelser. Faktisk peger forskning i retning af, at nedsættelsen af produktiviteten skønsmæssigt er mellem 9 og 25 % i forhold til det ”normale” funktionsniveau. Dermed går der ansatte rundt på arbejdspladserne der dels har det dårligt, dels ikke kan yde deres normale arbejdsindsats.

Denne form for sygenærvær er dog ikke entydigt negativt for den ansatte med helbredsproblemer og heller ikke for arbejdspladsen, der på kort sigt taber produktivitet. Alternativet er ofte en række korte sygemeldinger, der eventuelt munder ud i en længere sygemelding og på sigt måske udstødning af arbejdsmarkedet. Derfor anbefales det blandt andet i hvidbogen, at der er fokus på tidlig identifikation og håndtering af ansatte med mentale helbredsproblemer, og at der skabes en god kultur på arbejdspladsen med åbenhed om mentale helbredsproblemer.

På arbejde med mentale helbredsproblemer?
- Vi har fundet indikation for, at en kombineret arbejds- og helbredsmæssig indsats fremmer en hurtigere tilbagevenden til arbejde, konkluderer Vilhelm Borg, seniorforsker ved NFA og en af forfatterne bag hvidbogen. ”En afgørende forudsætning for at opnå dette er, at der i en periode er mulighed for at tilpasse arbejdskravene til medarbejderens nedsatte funktionsevne.” Arbejdspladsen kan altså gøre en forskel for den enkelte sygemeldte i forhold til at sikre, at den ansatte vender hurtigere tilbage til arbejdet, end vedkommende ellers ville have gjort. Der er således ikke indikationer på at tilbagevenden til arbejdet forværrer det mentale helbred. Omvendt er der dog heller ikke indikationer på, at tilbagevenden til arbejdet i sig selv virker forbedrende på helbredet.

Ni anbefalinger til at forebygge og håndtere mentale helbredsproblemer
NFA giver på baggrund af konklusionerne i hvidbogen seks anbefalinger til arbejdspladsen om indsatser, der med fordel kan igangsættes, når en medarbejder er sygemeldt på grund af mentale helbredsproblemer og skal tilbage til arbejdet:

  1. Sørg for tidlig opsporing og behandling af mentale helbredsproblemer
  2. Undersøg den sygemeldtes funktionsnedsættelse i relation til forskellige typer af arbejdsopgaver
  3. Tilpas arbejdsopgaverne
  4. Koordiner indsatsen ved at inddrage alle relevante aktører
  5. Vejled den sygemeldte og skab samarbejde med arbejdspladsen om at vende tilbage til arbejdet
  6. Arbejd for social reintegration på arbejdspladsen af den sygemeldte

Derudover giver NFA tre anbefalinger til arbejdspladser om indsatser, der kan forebygge, at ansatte bliver sygemeldte med mentale helbredsproblemer:

  1. Indfør en virksomhedspolitik om sygefravær og tilbagevenden til arbejde
  2. Skab en god kultur på arbejdspladsen med åbenhed om mentale helbredsproblemer
  3. Gennemfør indsatser, som fx reduktion af stressfaktorer på arbejdspladsen

Læs resume og sammenfatning af hvidbogen:

Senest opdateret  31-01-2014 af Tina Underbjerg
Oprettet 23-06-2010 af Tina Underbjerg

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kontakt

Lars Mørck Jarl
Seniorkonsulent/teamleder
T: 35 29 81 93
lmt@regioner.dk