Finansiering

Regionernes indtægter er sammensat af finansiering fra staten og finansiering fra kommunerne

Regionernes finansiering på sundhedsområdet er sammensat af fire elementer fastlagt i ”Loven om regionernes finansiering”, hvoraf det statslige bloktilskud udgør den største del:

  • Statsligt bloktilskud 
  • Aktivitetsbaseret tilskud fra staten 
  • Aktivitetsafhængigt bidrag fra kommunerne

Derudover betaler kommunerne et udviklingsbidrag til området for regional udvikling. Det sociale område er fuldt finansieret af kommunerne, og det gælder også enkelte sundhedsydelser.

Senest opdateret  04-03-2014 af Bettina Lawsen
Oprettet 09-04-2010 af Bettina Lawsen

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RSS - emneord

Økonomi
Finansiering