Ny aftale: Sundheds-it er et regionalt ansvar

Regeringen og Danske Regioner har i forbindelse med økonomiaftalen for 2011 indgået en særskilt aftale om sundheds-it. Aftalen slår fast at sundheds-it på sygehusene er et regionalt ansvar

Regeringen og Danske Regioner har med den nye aftale om sundheds-it fastlagt en klarere og mere forpligtende ramme for den fremtidige indsats. I aftalen slås det fast, at regionerne har ansvaret for udvikling og drift af it i sundhedsvæsnet, herunder elektroniske patientjournaler, it-understøttelsen af kronikerne og det præhospitale område. Regionernes ansvar gælder både sundheds-it internt på de enkelte sygehuse og sundhed-it på tværs af sygehusene. Staten har ansvaret for den tværsektorielle kommunikation og de nationale sundhedsregistre.

Bent Hansen, formand for Danske Regioner, mener, at det er afgørende, at sundheds-it forbliver en integreret del af sygehusvæsnets drift, hvis man internt i regionerne skal udnytte det fulde potentiale ved at digitalisere arbejdsgange i sundhedsvæsnet.

- Derfor er jeg også godt tilfreds med, at aftalen slår fast, at sundhed-it er et regionalt ansvar, siger Bent Hansen, formand for Danske Regioner.

Incitament til at investere i it
Den nye aftale om sundheds-it slår samtidig fast, at afkastet på it-investeringer betragtes som en del de produktivitetsforbedringer på to procent, som sygehusvæsnet hvert år skal præstere. Det betyder, at regionerne kan beholde gevinster fra it-investeringer, hvilket giver et klokkeklart incitament til at investere i it for at effektivisere og forbedre sygehusvæsnet.

- Den danske samfundsøkonomi er i øjeblikket på smalhals, og jeg mener, at investeringer i it kan hjælpe regionerne til at frigøre ressourcer, så vi kan fastholde det nuværende høje niveau i sygehusvæsnet. Samtidig ser jeg det også som en forudsætning for, at vi kan præstere de årlige forbedringer i produktiviteten på to procent. Jeg forventer derfor, at regionerne i de kommende år vil investere betydelige summer i sundheds-it, og at Regionernes Sundheds-it organisation (RSI) vil sikre, at investeringerne koordineres og målrettes, udtaler Bent Hansen.

Mål for udbygning af de elektroniske patientjournaler
Regionernes Sundheds-it Organisation (RSI) har forud for økonomiforhandlingerne fremlagt 24 ambitiøse pejlemærker for sundheds-it i regionerne. Flere af pejlemærkerne er skrevet direkte ind i den nye aftale. Det gælder f.eks. målet om, at hver region inden udgangen af 2013 har en elektronisk patient-journal, som er udbygget til en komplet klinisk it-arbejdsplads, hvorfra der er nem og hurtig adgang til de væsentligste it-systemer på et sygehus.

Senest opdateret  18-06-2010
Oprettet 16-06-2010

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kontakt

Bent Hansen
Formand for Danske Regioner, regionsrådsformand
T: 78 41 00 10
M: 40 31 37 07
bent.hansen@rr.rm.dk