Om Regionerne

Regionernes hovedopgave er at styre det danske sundhedsvæsen, men de varetager også opgaver inden for socialområdet og regional udvikling

Opgavefordelingen i den offentlige sektor er fordelt mellem staten, fem regioner og 98 kommuner.

Regionernes styrende organer er regionsrådene med 41 folkevalgte medlemmer, som vælges for fire år ad gangen. I spidsen for Regionsrådet står regionsrådsformanden, der vælges af Regionsrådet. Seneste valg til regionsrådene var i november 2013.

Regionerne finansieres gemmen bidrag fra staten og kommunerne (herunder takstbetalinger). Økonomien er opdelt i tre "kasser" - sundhed, social- og specialundervisningsområdet samt regional udvikling. De tre områder finansieres særskilt og skal hver for sig være i balance.

Læs mere om de fem regioner: 

 

Senest opdateret  02-12-2013 af Maj Sander Erstrup
Oprettet 03-03-2010 af Maj Sander Erstrup