Du kan slå ord op i ordbogen enten via den alfabetiske oversigt eller ved at søge efter ordet. Ord markeret med understregning betyder, at ordet selv optræder som et opslagsord.


Skriv til tsk@regioner.dk