Brug af tvang i psykiatrien

Løbende fokus og dialog om tvangsforanstaltninger i psykiatrien er forudsætning for, at brug af tvang kan reduceres og den patientoplevede kvalitet forbedres

Mindre tvang i psykiatrien
Anvendelsen af fysisk tvang i psykiatrien skal reduceres med 20 procent. Det mål har regionerne sat for perioden 2011-2013.

Løbende målinger skal sikre fokus og dialog om tvangsforanstaltninger i psykiatrien, for åbenhed og dialog er en forudsætning for, at tvang kan reduceres og den patientoplevede kvalitet forbedres

Tvang i psykiatrien er løbende på den psykiatripolitiske dagsorden. Med en ambitiøs målsætning om at reducere tvangsanvendelsen i psykiatrien vil Danske Regioner bidrage til at fastholde fokus og en åben dialog om de tvangsforanstaltninger, som udøves overfor nogle patienter i psykiatrien.

Med oplægget Mindre tvang i psykiatrien har regionerne sat tre målsætninger for anvendelsen af tvang:

For det første skal anvendelsen af fysisk tvang (bæltefiksering og fastholdelse) i psykiatrien reduceres med 20 procent over tre år. Målet gælder både antallet af fikseringer og deres varighed. Målsætningen er formuleret således, at reduktionen både gælder for hver region og på landsplan. For at undgå, at udviklingen indenfor én specifik tvangsforanstaltning blot afspejler, at den pågældende foranstaltning erstattes med en anden, har regionerne som kontrolvariabel valgt at følge udviklingen i anvendelsen af beroligende medicin (under tvang).

For det andet skal patienternes oplevelser i forbindelse med tvang forbedres. Målsætningen tager afsæt i konkrete erfaringer med patientinddragelse før, under og efter anvendelse af tvang. Patientoplevelserne indgår i Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) på psykiatriområdet.

For det tredje skal forskning i tvang styrkes. Regionerne har forpligtet sigt til at bruge minimum to millioner kroner af de regionale forskningsmidler hertil årligt.   

Udviklingen i tvangsanvendelsen og regionernes bestræbelser på at indfri målsætningerne følges løbende via årlige opgørelser. Resultaterne herfra vil blive offentliggjort.

Læs mere:


Senest opdateret  11-02-2014
Oprettet 07-04-2010

Kontakt

Mikkel Lambach
Chefrådgiver
T: 35 29 82 12
M: 29 17 09 02
mla@regioner.dk

RSS - emneord

Psykiatri
Tvang