Brugen af tvang

Anvendelsen af bæltefikseringer – og andre former for tvangsfikseringer - af patienter på de psykiatriske afdelinger skal nedbringes. De enkelte regioner har derfor indgået partnerskabsaftaler med Sundhedsministeriet, om at halvere brugen af tvangsfikseringer på de psykiatriske afdelinger inden 2020

Som udgangspunkt sker al behandling i sundhedsvæsenet på baggrund af et informeret samtykke fra patienten. Ifølge Psykiatriloven er der dog mulighed for, at der kan ske behandling af psykiatriske patienter mod deres vilje. Det drejer sig om patienter der varigt mangler evnen til at give informeret samtykke, og hvor en omgående gennemførelse af en tvangsforanstaltning er nødvendig, for bl.a. at forhindre at patienten udsætter sig selv eller andre for nærliggende fare.

Hver femte patient der bliver indlagt på en psykiatrisk afdeling omfattes af én eller flere tvangsforanstaltninger. Dette niveau har været stabilt over en årrække og er højere end de lande vi normalt sammenligner os med. Dette fremgår af Sundhedsstyrelsens årlige opgørelse.

Regionernes løbende kvalitetsarbejde i psykiatrien har tidligere vist, at tvang kan reduceres gennem konkrete initiativer. Erfaringerne fra et tidligere nationalt gennembrudsprojekt om tvang viste således - at for omkring halvdelen af de deltagende sengeafsnit - en samlet reduktion i antal tvangsepisoder med mindst 20 pct. Den viden til trods, er det ikke hidtil lykkedes at fastholde og udbrede de positive erfaringer til alle afdelinger og alle regioner.

Du kan læse mere om regionernes arbejde med at nedbringe tvang i psykiatrien.

Læs mere her:
Regionernes arbejde med at nedbringe tvang i psykiatrien

 

Partnerskabsaftaler mellem regionerne og sundhedsministeriet om nedbringelse af tvang

På den baggrund har regionerne i 2014 indgået partnerskabsaftaler med Sundhedsministeriet der sætter fokus på hvordan brugen af tvang på psykiatriske afdelinger kan bringes ned. Partnerskabsaftalerne særligt fokus på at halvere brugen af bæltefiksering der dels er meget indgribende, dels er ganske særlig i dansk psykiatri.

Målet med partnerskabsaftalerne er:

  • At regionerne skal halvere andelen af personer som tvangsfikseres inden i 2020
  • At regionerne skal reducere den samlede anvendelse af tvang inden 2020

Partnerskabsaftalerne betyder at der fra 2014 og frem til 2020 årligt afsættes 50 mio. kr. årligt til at til opnåelse af målsætningen om halvering af tvangsanvendelsen. Disse midler kan bl.a. anvendes til initiativer i regionerne om patientinddragelse, kompetenceudvikling samt udbredelse og implementering af metoder med gode nationale og internationale erfaringer.

Monitoreringen af udviklingen sker i en Task Force under Sundhedsstyrelsen frem til 2020. Der offentliggøres tal halvårligt med det formål løbende at kunne igangsætte og styrke indsatserne omkring det at reducere anvendelsen af tvangsforanstaltningerne.

 

Senest opdateret  02-09-2015 af Natacha Jensen
Oprettet 07-04-2010 af Natacha Jensen

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kontakt

Mikkel Lambach
Chefrådgiver
T: 35 29 82 12
M: 29 17 09 02
mla@regioner.dk
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RSS - emneord

Psykiatri
Tvang