Økonomi

Danske Regioners publikationer og høringssvar om regionernes økonomi bl.a. analyser af sektorområderne, indkøb mv.

Styr på sygehusvæsenet

15-06-2010
Danske Regioner lægger med "Styr på sygehusvæsenet" - med undertitlen "Derfor stiger udgifterne, sådan holdes væksten nede" - op til debat om vilkårene for at styre sygehusudgifterne

Styr på regionerne 2010

01-01-2010
I "Styr på regionerne 2010" kan man læse om, hvordan regionerne bruger deres penge. De fleste penge går til sundhedsområdet - til behandlinger og lønninger, men regionerne står også for den regionale udvikling

Styr på regionerne - regionernes økonomi i 2009

01-01-2009
I 2009 udgav Danske Regioner en samling analyser om regionernes økonomi. Her kan du blandt andet læse om regionernes anvendelse af private leverandører, aktiviteten i sundhedsvæsenet og sundhedsvæsenets rekrutteringsudfordring.

Styr på regionerne - regionernes økonomi i 2008

01-01-2008
I 2008 udgav Danske Regioner publikationen ”Styr på regionerne – regionernes økonomi i 2008”. Publikationen indeholder en række analyser om regionernes økonomi og nye initiativer der er taget for at realisere gevinsterne ved at være fem regioner frem for fjorten amter.

Styr på regionerne - regionernes økonomi i 2011

”Styr på regionerne – regionernes økonomi i 2011” indeholder først og fremmest et kapitel om regionernes budgetter for 2011. Dernæst indeholder den en række analyser om forskellige områder af regionernes økonomi. Og i år findes der også uddrag af to af de mange benchmarkingprojekter, som regionernes i fællesskab har sat i gang.

Styr på regionernes økonomi

I 2009 overskred hele den offentlige sektor budgetterne. Det gjaldt også regionerne og derfor har regionsrådene og sygehusene gennemført en økonomisk opbremsning i 2010, som er fortsat i 2011 og 2012. I Styr på regionernes økonomi fortælles denne historie.

Senest opdateret  17-04-2010
Oprettet 01-03-2010