Høringssvar til handlingsplan for drikkevandskvalitet

Adgangen til rent, urenset drikkevand skal bibeholdes. Regionernes indsats imod jordforurening er en væsentlig del af beskyttelsen af det danske grundvand. Netop omkring jordforurening har Danmark en stærk position, når det gælder eksport af know how.

Miljøministeren har over sommeren haft "handlingsplan til sikring af drikkevandskvaliteten" i høring. Sekretariatet har et indsendt høringssvar den 8. september.

Regionernes indsats imod jordforurening udgør en væsentlig del af grundvandsbeskyttelsen, men på trods af dette, så nævnes regionerne kun ved navn tre gange i handlingsplanen. En stor del af høringssvaret går derfor på at styrke afsnittet omkring grundvandsbeskyttelse. Det gælder især regionernes rolle i den forbindelse.

Handlingsplanen åbner for øget rensning af forurenet drikkevand, hvilket er en justering af regeringens hidtidige politik på området. Høringsvaret argumenterer for at princippet om rent, urenset drikkevand skal bibeholdes.

Afsnittet om teknologiudviklingen og eksport omhandler hovedsageligt forsyningsteknologi. Der ofres meget meget lidt opmærksomhed på teknologiudvikling i forbindelse med jordforurening og grundvandsbeskyttelse. Det påpeges i høringssvaret, at Danmark netop omkring jordforurening har en særlig styrkeposition – både i den offentlige og private sektor.

Hent høringssvar:

Høringssvar til handlingsplan for drikkevand 

Senest opdateret  15-10-2010 af Christian Andersen
Oprettet 15-10-2010 af Christian Andersen

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kontakt

 
 
 
 
 
 

Læs også

Klima og miljø • 01-06-2015
Natur og miljø • 01-06-2015
Lokal Agenda 21 • 01-06-2015
Flere artikler RSS feed