Én hovedindgang til det digitaliserede sundhedsvæsen

Danske Regioner mener, at borgernes adgang til generelle informationer, service og personlige oplysninger fortsat bør gå gennem sundhed.dk

Gennem tiltag med E-journal og Min E-journal, som er borgernes egen adgang til deres journal, skabes  bedre sammenhæng i patientforløb og større åbenhed.

Hent publikationen:

Læs mere:

Senest opdateret  01-01-2007
Oprettet 01-03-2010