Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling

Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt i front. Derfor er der brug for nye måder at indrette sundhedsvæsenet på. Danske Regioner har på den baggrund udarbejdet et debatoplæg om fremtidens akutberedskab

"Det handler om at give patienterne den bedst mulige behandling. Derfor skal de mødes af specialister, der kan sikre en høj kvalitet i behandlingen, når de bliver akut syge. Det betyder, at antallet af akutmodtagelser skal halveres til omkring 25", siger Bent Hansen, formand for Danske Regioner.

Det er oplægget, at Region Hovedstaden kan have seks til otte akutmodtagelser, Region Sjælland fire til fem, Region Syddanmark fem til seks, Region Midtjylland fem til seks, og Region Nordjylland tre til fire.

"Udover færre akutmodtagelser skal vi også tænke på at styrke behandlingen inden patienterne når frem til sygehuset. Derfor skal ambulancer med lægelig back-up udbredes til hele landet, ligesom der skal indføres en landsdækkende lægehelikopterordning", siger Bent Hansen.

Han peger også på, at der skal oprettes lokale behandlingscentre uden sengepladser, så der i nærmiljøet er et relevant tilbud til patienter, der ikke har behov for at blive indlagt. Dertil kommer, at medarbejdernes kompetenceudvikling, forskningen og de faglige miljøer skal styrkes.

"For at kunne virkeliggøre denne ambitiøse plan kræver det ressourcer. For kvalitet koster. Derfor skal der afsættes flere penge til blandt andet nye moderne hospitaler og nyt udstyr", siger Bent Hansen.

Han peger på, at omlægningen af det akutte beredskab ikke kan gennemføres fra den ene dag til den anden.

"Det kræver byggeri af nye sygehuse, ny teknologi og efteruddannelse af personalet. Der er tale om en betydelig omorganisering, som må gennemføres over en årrække", siger Bent Hansen.

Hent publikationen:

Senest opdateret  01-04-2006
Oprettet 01-03-2010

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kontakt

Bent Hansen
Formand for Danske Regioner, regionsrådsformand
T: 78 41 00 10
M: 40 31 37 07
bent.hansen@rr.rm.dk
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RSS - emneord

Akutberedskab