Natur og miljø

Varierede landskaber, rig natur og rent miljø er et gode for alle. Regionerne prioriterer derfor et miljømæssigt bæredygtigt samfund højt. Regionsrådene har til opgave at skabe udvikling på et bæredygtigt grundlag

Regionerne arbejder med natur og miljø på forskellige måder, f.eks. gennem koblingen mellem natur, kultur og oplevelsesøkonomi, fokus på rekreative områder og friluftsliv.

Agenda 21
I Danmark skal alle regioner og kommuner udvikle en strategi for bæredygtig udvikling, som på én gang gavner mennesker, miljø og den lokale økonomi. En lokal Agenda 21 strategi opstiller mål og strategier samt planer for udførelse af konkrete projekter, der nedsætter forureningsniveauet og reducerer ressourceforbruget.

Vand og naturplaner
Regionerne varetager ligeledes en række koordineringsopgaver i forhold til natur- og vandplanlægningen. For at forbedre natur og vandstanden i Danmark, skal Miljøministeriet udarbejde natur- og vandplaner.

  • Vandplaner skal sikre en god økologisk tilstand for grundvand, vandløb, søer og fjorde 
  • Natura 2000-planer skal bevare og genoprette vores internationale naturområder 

Det er Miljøministeriets syv lokale Miljøcentre, som står for den praktiske udarbejdelse af Vandplaner og Natura 2000 planer. Det sker i tæt samarbejde med kommuner og med bidrag fra interesseorganisationer og borgere. Regionerne har gennemgået forslag fra kommunalbestyrelserne i regionen. De koordinerede forslag er sendt til Miljøministeriets syv lokale Miljøcentre.

Regionerne er medlem af miljøcentrenes Vand- og Naturråd.

Senest opdateret  01-06-2015 af Morten Christensen
Oprettet 21-02-2014 af Morten Christensen

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kontakt

Johan Nielsen
Seniorkonsulent
T: 35 29 81 74
M: 29 17 02 65
jon@regioner.dk
 
 
 
 
 
 

Læs også

Klima og miljø • 01-06-2015
Natur og miljø • 01-06-2015
Lokal Agenda 21 • 01-06-2015
Flere artikler RSS feed
 
 
 
 
 
 

RSS - emneord

Miljø
Forurening