Regional/statslig indsats

Den regionale uddannelsesindsats følger i vidt omfang de nationale uddannelsespolitiske målsætninger. Partnerskabsaftalerne mellem de regionale vækstfora og regeringen et væsentligt redskab til at koordinere indsatsen på området

Regionerne understøtter målsætningerne om, at 95 procent af en ungdomsårgang skal have en ungdomsuddannelse og 60 procent en videregående uddannelse. De regionale partnerskabsaftaler, der indgås årligt mellem de regionale vækstfora og regeringen,  har de seneste år haft fokus på uddannelse og udbud af arbejdskraft. Der har været et særligt fokus på:

  • at styrke kvaliteten af ungdomsuddannelserne, så flere talenter og unge fra uddannelsesfremmede hjem gennemfører en ungdomsuddannelse, blandt andet ved at styrke overgangene mellem uddannelsesniveauer, vejledning, lærerkvalifikationer m.v.

  • at skabe flere praktikpladser

  • at fremme studiemiljø og uddannelsesdækning, blandet andet ved at understøtte campusdannelse

  • at styrke sammenhængen mellem erhvervsfremme, uddannelses- og beskæftigelsesindsatsen, blandt andet med udgangspunkt i analyser af kompetencebehov og udviklingen på arbejdsmarkedet (læs mere: TEMA: Et arbejdsmarked rustet til fremtiden)

  • at styrke internationalisering af uddannelser, blandt andet ved at tiltrække udenlandske studerende og styrke fokus på internationale analyser


Senest opdateret  11-04-2014 af Morten Christensen
Oprettet 10-03-2010 af Morten Christensen

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kontakt

Kasper Munk Rasmussen
Konsulent
T: 35 29 82 07
M: 22 83 95 57
kmr@regioner.dk