Kurser i Alkohol, Narko og Trafik - ANT kursus

Det såkaldte ANT kursus henvender sig til personer, som ønsker at generhverve kørekortet efter at have mistet det på grund af spirituskørsel eller lignende årsager

ANT kursus henvender sig til personer, som ønsker at generhverve kørekortet efter at have mistet det på grund af spirituskørsel, kørsel under påvirkning af narkotika eller en række andre årsager, såsom kørsel under påvirkning af sygdom, svækkelse, overanstrengelse, mangel på søvn, påvirkning af opstemmende eller bedøvende midler eller lignende årsager.

  • At giver kursisterne indsigt i og forståelse for de fysiske, psykiske og sociale forhold omkring alkohol, bevidsthedspåvirkende stoffer og trafik.

  • At give kursisterne et større og udbygget kendskab til grænserne for indtagelse af alkohol og bevidsthedspåvirkende stoffer i forbindelse med kørsel

  • At give kursisterne et større og udbygget kendskab til, hvornår man på grund af sygdom, svækkelse, overanstrengelse, mangel på søvn, påvirkning af opstemmende eller bedøvende midler eller af lignende årsager, ikke er i stand til at føre køretøjet på betryggende måde.

Kurset består af 4 lektioner á 3 timers varighed, fordelt over 4 uger og der skal være mindst en uge mellem hver lektion.

For deltagelse i kurset betales et kursusgebyr, som er fastsat af Regionerne. Kursusgebyret er det samme i alle 5 regioner.

Ved kursusafslutning udleveres et kursusbevis, som skal bruges i forbindelse med den kontrollerende køreprøve.

Læs mere:

Senest opdateret  03-03-2014 af Lars Herning
Oprettet 07-04-2010 af Lars Herning

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kontakt

Anne-Dorthe Sørensen
Seniorkonsulent
T: 35 29 81 91
M: 40 22 31 73
ans@regioner.dk
 
 
 
 
 
 

RSS - emneord

Social
Uddannelse