Nøgletalspjece - Socialområdet 2008

Med nøgletalspjecen præsenterer Danske Regioner nøgletal for regionernes aktiviteter på socialområdet

Pjecens data består af budget- og kapacitetstal på social- og specialundervisningsområdet.

Formålet med udgivelsen af pjecen er at give et billede af de aktiviteter, regionerne som driftsherre har på området.

Hent pjecen:

Senest opdateret  09-04-2010
Oprettet 18-06-2007

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kontakt

Mikkel Lambach
Chefrådgiver
T: 35 29 82 12
M: 29 17 09 02
mla@regioner.dk
 
 
 
 
 
 

RSS - emneord

Specialundervisning