MedCom

Formålet med MedCom er at bidrage til udvikling, afprøvning, udbredelse og kvalitetssikring af elektronisk kommunikation og information i sundhedssektoren med henblik på at understøtte det gode patientforløb

MedCom har en rolle som udførende organisation på sundheds-it projekter - blandt andet regionernes e-journal projekt. MedCom løser opgaver med fokus på at understøtte effektiv drift og trinvis udbygning af den nationale sundheds-IT-infrastruktur, som er nødvendig for en sikker og sammenhængende adgang til relevante data og meddelelser på tværs af regioner, kommuner og praktiserende læger.

MedCom er etableret i 1994, og blev permanentgjort i 1999 som et offentligt finansieret, non-profit samarbejde mellem myndigheder, organisationer og private firmaer med tilknytning til den danske sundhedssektor.

MedCom finansieres af:

  • Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse
  • Danske Regioner
  • Kommunernes Landsforening

Parterne bag MedCom udgør samtidig MedComs styregruppe.

Læs mere:

 

Senest opdateret  28-01-2014 af Lars Herning
Oprettet 30-03-2010 af Lars Herning

 
 
 
 
 
 
Del | Sitemap | Print
 
 
 
 
 
 

Kontakt

Mette Harbo
Chefrådgiver/Teamleder
T: 35 29 81 92
M: 51 24 08 98
mha@regioner.dk
Signe Vind (Barselsorlov)
Konsulent
T: 35 29 83 20
M: 40 20 21 58
svi@regioner.dk
Katrine Stokholm
Seniorkonsulent
T: 29 17 08 63
kst@regioner.dk
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RSS - emneord

Sundheds-it