Aktuelt
Arrangementer
Nyhedsbreve
Nyheder
Nyhedsabonnement
Nyheder 2016
Nyheder 2015
Nyheder 2014
Nyheder 2013
December
November
Oktober
September
August
Juli
Juni
Maj
April
9 ud af 10 patienter er godt tilfredse med psykiatrien
Bedre sammenhæng på tværs i den kollektive trafik
Benchmarking af regionernes fællesfunktioner
Central varemodtagelse sparer tid og forbedrer hygiejnen
Danske Regioner holder generalforsamling
Dødeligheden på sygehusene falder støt
Fleksibel behandling af kronisk syge ved hjælp af telemedicin sparer tid i Region Midtjylland
Flere kan behandles for overset søvnlidelse
Flere unge til stemmeboksene
Forbedring af kontroller for kræftpatienter
Handicap-undersøgelse peger på behov for specialisering
Stor tilfredshed blandt somatiske patienter og fødende
Høringssvar vedrørende evalueringen af kommunalreformen
Kommuner og regioner skal styrke samarbejdet om de fælles patienter
KRIS anbefaler regionerne at tage nye lægemidler i brug
Kun 30 procent af praktiserende lægers patienter behandles udelukkende i almen praksis
Nye arbejdsgange giver øget produktion og mindre ventetid
OECD: Danmark gør det godt, men vi kan gøre det endnu bedre
REGIO - nyt analysemagasin fra Danske Regioner
Regioner skal støtte kommunernes forebyggelsesindsats
Regioner har øget beskæftigelsen på sygehusene med mere end 1.800 fuldtidsmedarbejdere i 2012
Regionerne skal spille en rolle på det specialiserede socialområde
Regionerne vil styrke samarbejdet med erhvervslivet
Solceller sikrer flere penge til patienterne i Region Syddanmark
Timemodellen bør følges af flere og bedre busser
Marts
Februar
Januar
Nyheder 2012
Nyheder 2011
Nyheder 2010
Nyheder 2009
Nyheder 2008
Nyheder 2007
Nyheder 2006
Presserum
REGIO
Temaer
 
 
 
 
 
 

Fleksibel behandling af kronisk syge ved hjælp af telemedicin sparer tid i Region Midtjylland

Ny telemedicinsk løsning betyder at ventetider til kontrol for epilepsi i ambulatorier i Region Midtjylland er faldet, og personalet er frigjort til patienter med større behov. Nu skal metoden spredes til at dække andre sygdomsområder

Ambulant kontrol med fremmøde på hospitalet foregår i dag med bestemte intervaller. Men det har vist sig, at nogle af disse besøg helt kan undværes, hvis personalet i ambulatoriet forinden har haft adgang til ganske få og vigtige data om patientens tilstand. Den mulighed har 1.952 epilepsipatienter nu haft i et år i Region Midtjylland.

Patienter indberetter selv via nettet
Tilbuddet hedder AmbuFlex, og kernen er et webbaseret dialogredskab, der giver patienterne mulighed for at indberette oplysninger til hospitalet om blandt andet helbred og symptomer over nettet.

En patient uden behov kan derved undgå at skulle tage fri fra arbejde eller uddannelse for at møde op til kontrol i ambulatoriet - vel og mærke uden at kvaliteten af behandlingen sænkes.

På den anden side kan der også indtræde en forværring, som gør, at patienten har behov for en snak med lægen eller sygeplejersken inden et aftalt besøg i ambulatoriet. Patienter med sådanne akutte behov kommer nu lettere til.

Samlet betyder det at ventetiderne på at komme til i ambulatoriet er faldet, og personalet er samtidig frigjort til patienter med større behov.

Bedre mulighed for individuel behandling
Patienten udfylder korte spørgeskemaer hjemme i ro og mag om eksempelvis anfald, symptomer, funktionsevne og bivirkning ved medicin. Den form for dialogredskab mellem behandler og patient giver også bedre plads til den individuelle behandling end et mere standardiseret kontrolforløb.

Det er et formål, at sygdom skal fylde mindst muligt for de kronisk syge , og at patienten er en aktiv medspiller i forløbet.

Morten Freil, direktør for patientforeningernes paraplyorganisation, Danske Patienter, bakker op om, at brugeren i højere grad skal styre kontakten med sundhedsvæsenet:

- Det kan give større livskvalitet og kan udbredes til patienter med f.eks. gigt, sklerose eller parkinson. Det er patienter, som ikke har grund til at komme til faste kontrolbesøg, men hvor patienten selv kan melde ind med symptomer. De vil gerne leve et normalt liv og finder, at unødvendige kontrolbesøg kan være en belastning.

Overlæge og projektleder for AmbuFlex, Niels Henrik Hjøllund, siger:

- Vi bibeholder muligheden for papirskema. Det er en betingelse for at nå vores dækningsgrad på over 90 procent. Patienten kan også i hvert skema angive ønske om at blive kontaktet af ambulatoriet. Der er således ikke tale om at fratage patienterne et tilbud.

Udvikling af AmbuFlex
AmbuFlex er udviklet på Hospitalsenheden i Vest i Herning fortrinsvist til patienter med epilepsi i Aarhus-området, men vil snart blive tilbudt i hele regionen. Systemet kan tilpasses vidt forskellige sygdomsområder og patientgrupper. Næste skridt er at udvide til grupper med nyresvigt, neurologiske lidelser og søvnbesvær.

Læs mere:

  • info.ambuflex.dk - hjemmeside for AmbuFlex (VestKronik ved Hospitalsenheden Vest i Herning)

 

Senest opdateret  17-04-2013 af Lars Herning
Oprettet 16-04-2013 af Lars Herning

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kontakt

Lone Lund Pedersen
Chefrådgiver
T: 35 29 82 44
M: 29 17 08 96
lop@regioner.dk