Hurtig og sikker information mellem ambulancen og sygehuset

Regionerne indfører nyt, elektronisk patientjournalsystem til akutte patienter

Alle Danmarks fem regioner implementerer de kommende år et nyt, elektronisk patientjournalsystem, der skal øge sikkerheden og kvaliteten i behandlingen af akutte patienter ved sikker informationsudveksling mellem ambulancen eller akutlægehelikopteren og det hospital, der modtager patienten

Det nye Præhospitale Patient Journals-system sikrer en ubrudt informationsstrøm med patientoplysninger, herunder vitale data om patientens tilstand, fra patienten får akut behov for hjælp, modtager behandling af ambulancepersonale og akutlæger og til vedkommende er modtaget på sygehusafdeling eller akutmodtagelsen. Journalen sikrer med andre ord sammenhæng i patientforløb og øger patientsikkerheden i alle fem regioner.

System med mange fordele
Systemet bliver taget i brug i regionernes AMK-vagtcentraler, som foretager den sundhedsfaglige visitation af akutte patienter og koordinerer den præhospitale indsats, i samtlige ambulancer, akutlæge- og akutbiler og akutlægehelikoptere samt i regionernes nye fælles akutmodtagelser.

Løsningen skal give mulighed for at tage hensyn til patientens sygdomshistorik ved behandling i den præhospitale enhed på tværs af regionerne, samt sikre elektronisk dokumentation af beslutninger truffet af ambulancebehandlere/paramedicinere og akutlæger.

Løsningen skal samtidig forberede personalet på regionernes Fælles Akutmodtagelser bedre, så udredning og diagnosticering kan ske hurtigere og mere formaliseret.

Og løsningen skal understøtte elektronisk kvalitetssikring af den udførte behandling i de præhospitale enheder. Regionerne får ligeledes et fælles datagrundlag til udvikling af den præhospitale behandling.

Alle sygehuse er med
Alle fem regioner implementerer den samme løsning, som betyder, at de præhospitale enheder kan aflevere patienter på alle sygehuse i de fem regioner. Alle registreringer i de præhospitale enheder sker på en tablet-computer med en trykfølsom skærm, som kommunikerer med systemets centrale servere via mobiltelefon-netværket. Og målingerne fra eksempelvis ambulancens patient-monitorer overføres automatisk til systemet. Samtidig skal den valgte løsning understøtte og forbedre mulighederne for at håndtere større hændelser/ulykker med mange tilskadekomne.

Det nye Præhospitale Patient Journal-system skal leveres af firmaet CSC Scandihealth i Aarhus. Driften af det centrale system placeres i Region Nordjylland i to sikrede driftscentre, mens regionernes projektledelse er forankret i et fælles sekretariat placeret i Region Syddanmark.

Regionernes formand tilfreds
Formanden for Danske Regioner, Bent Hansen, understreger, at systemet er et afgørende gennembrud i regionernes bestræbelser på at sikre alle danskere den bedst mulige behandling fra ulykken indtræffer og til behandlingen på sygehuset går i gang. 

- Systemet giver ambulancepersonale, læger og sygeplejersker i både ambulancer, lægebiler og helikoptere adgang til væsentlige patientdata overalt i Danmark, og det vil uden tvivl sikre alle patienter en bedre og hurtigere behandling, uanset hvor i landet de bor, siger Bent Hansen.
 
CSC: Baner vejen for eksport
Salgsdirektør, Thomas Larsen fra CSC Scandihealth betegner aftalen som bemærkelsesværdig af flere grunde.

- Det er en aftale, vi er stolte over at være en del af, og den vil styrke patientsikkerheden i hele landet, siger Thomas Larsen.

Væsentlige elementer af den samme løsning anvendes allerede i Region Nordjylland og i den landsdækkende implementering vil CSC blandt andet trække på erfaringer og medarbejdere fra sit tilsvarende præhospitale projekt i England. 

- Vi er et hold af erfarne leverandører - CSC, Judex, Alexandra Instituttet og Atea - der i et tæt samarbejde med regionerne vil skabe et succesfuldt præhospital projekt. Vi forudser, at dette nationale projekt kan blive starten på eksport af den danske løsninger til de øvrige nordiske lande, slutter Thomas Larsen.

Fakta:

  • Leverandøren CSC Scandihealth, som har leveret løsninger for sundheds-it siden 1972, er ejet af CSC-koncernen og har hovedsæde i Aarhus. CSC Scandihealth har danske Judex, der har stor erfraring med præhospitale patientjournaler, som underleverandør.

Senest opdateret  27-02-2013 af Lars Herning
Oprettet 27-02-2013 af Lars Herning

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kontakt

Bent Hansen
Formand for Danske Regioner, regionsrådsformand
T: 78 41 00 10
M: 40 31 37 07
bent.hansen@rr.rm.dk
 
 
 
 
 
 

RSS - emneord

IT
Sundhed
Akutberedskab