Aktuelt
Arrangementer
Nyhedsbreve
Nyheder
Nyhedsabonnement
Nyheder 2016
Nyheder 2015
Nyheder 2014
Nyheder 2013
December
November
Oktober
September
August
Juli
Juni
Maj
Danmark har brug for stærke klynger og netværk
Fakta om nye rammer for almen praksis
Fire selskaber i spil til akutlægehelikopter
Fælles telefoni sparer over 17 millioner kroner i Region Midtjylland
Første monitorering af kræftpakkerne
Første monitorering af kræftpakkerne er flotte trods kritik fra Kræftens Bekæmpelse
Gode resultater på sygehusene
Ingen sammenhæng mellem honorering og henvisninger
Kaos i argumentationen
Lang tid til lægehuse lukker
Lovforslag om almen praksis skaber bedre kvalitet i behandlingen
Markante login-fremskridt på danske hospitaler
Nye mål for regionernes digitalisering af sundhedsvæsenet
Nyt REGIO er udkommet
Nyt sundhedsudspil kalder på større frihedsgrader til regionerne
PLOs opfordring vækker undren
Praktiserende læger giver køb på troværdigheden
RADS strammer habilitetsregler
Region Syddanmark sparer 17 millioner kroner på patientkørsel
Regionerne har fordoblet indsatsen på erhvervsuddannelses-området
Regionerne investerer over 9,1 milliarder kroner i større sygehusbyggerier ved siden af kvalitetsfondsbyggerier
Regionerne løber nye markeder for affald i gang
Regionerne opsiger aftalen med de praktiserende læger
Robotautomatiseret laboratorium giver kortere ventetid og øget patientsikkerhed
Smartphones mindsker ventetid på Aalborg Universitetshospital
Statslig aktivitetsfinansiering spænder ben for kvaliteten
Sundhedsministeren fremlægger lovforslag om almen praksis
Sundhedsministeriet bekræfter lægers seks måneders opsigelsesvarsel
Sundhedsprofessionelle på inspirationstur i det danske sundhedsvæsen
Sygehusbyggerier skaber stort bidrag til vækst
Udskiftning af nedslidt it-udstyr reducerer strømforbrug med fem millioner kroner
Ventetiden til operation er faldet med to dage det seneste år
April
Marts
Februar
Januar
Nyheder 2012
Nyheder 2011
Nyheder 2010
Nyheder 2009
Nyheder 2008
Nyheder 2007
Nyheder 2006
Presserum
REGIO
Temaer
 
 
 
 
 
 

Nye mål for regionernes digitalisering af sundhedsvæsenet

Regionerne har de seneste år bevist, at det forpligtende samarbejde om sundheds-it giver bedre løsninger for patienterne. Nu har Regionernes Sundheds-it (RSI) offentliggjort målsætningerne frem mod 2016 med 15 nye konkrete pejlemærker

Fælles telemedicinske løsninger, ensartede målsætninger for hvordan it-arbejdspladsen på hospitalerne skal fungere, og en landsdækkende journal for ambulancer og akutmodtagelser. Det er blot nogle af de projekter, regionerne har sat sig for at samarbejde omkring frem mod 2016.

- Regionernes samarbejde omkring sundheds-it de sidste tre år viser, at vi indfrier ambitionerne, og at vi allerede nu har et væsentlig bedre og forpligtende samarbejde på tværs af Danmark, som kommer patienterne til gode. Et eksempel er røntgenbilleder: Hvis en person fra Nordjylland bliver indlagt på et hospital i Region Sjælland, får lægen på Sjælland mulighed for at hente de røntgenbilleder, der er taget i Nordjylland. Tidligere skulle billederne sendes med patienten, eller lægen måtte bestille nye dyre scanninger. Og dette er blot ét eksempel på vores fælles fremskridt, siger formand for Danske Regioner, Bent Hansen.

I regionerne er man allerede nået langt i digitaliseringen af sundhedsvæsenet. Læger og sygeplejersker får nem og hurtig adgang til en samlet it-arbejdsplads på hospitalerne, så de ikke skal bruge tid på at logge på de enkelte systemer. Og hvis lægen ikke har oplysninger om patienterne, når de kommer ind på hospitalet, kan han eller hun slå dem op i den landsdækkende e-journal.  

Samtidig har man taget elektroniske oversigtstavler i brug på de fælles akutmodtagelser og overgår til teletolkning på alle relevante afdelinger. Samlet set er regionerne i mål med hovedparten af de pejlemærker, der blev opsat i 2010.
 
Regionerne lægger vægt på, at offentligheden kan følge med i de fællesregionale projekter inden for sundheds-it. Også i de tilfælde, hvor projekterne ikke forløber som planlagt.
 
- Det er vigtigt for os, at både fremdrift og udfordringer omkring vores sundheds-it-projekter er synlige for offentligheden. Status og fremdrift offentliggøres på RSI’s hjemmeside, og vi vil fremover øge gennemsigtigheden - ikke mindst ved at måle mere systematisk på, om vores løsninger bliver brugt og fungerer som de skal, siger formand for Regionernes Sundheds-it, Jens Andersen.
 
Ny fællesregional strategi og 15 nye pejlemærker
Regionerne fortsætter det forpligtende samarbejde omkring sundheds-it og lancerer nu en fælles strategi samt 15 nye pejlemærker for digitalisering af sundhedsvæsenet.

- De 15 nye pejlemærker understreger, hvor meget patienterne får ud af en fælles indsats fra regionernes side. Patienterne får samme muligheder, uanset hvilken region, man befinder sig i. De 15 nye pejlemærker er også nødvendige tiltag i den videre digitalisering af sundhedsvæsenet, men det kan vise sig, at vi er nødsaget til at revurdere de ambitiøse tiltag, hvis de investeringsmæssige rammer bliver for stramme, siger næstformand for Danske Regioner, Carl Holst. 

Af de 15 pejlemærker er det væsentligt at fremhæve indsatsen omkring telemedicin, hvor regionerne etablerer en fælles telemedicinsk platform for KOL-patienter i hele Danmark. Hermed får KOL-patienter mulighed for hjemmefra at indberette målinger af egen sygdom til hospitalet, og patienterne sparer dermed at tage turen frem og tilbage til hospitalet. Regionerne forventer at kunne reducere antallet af indlæggelser og den gennemsnitlige indlæggelsestid, samt at give øget tryghed i hjemmet og øget livskvalitet til den enkelte patient.
 
Ud over den telemedicinske satsning vil regionerne sørge for, at læger og sygeplejersker får mere ensartede digitale muligheder på tværs af landet. Dette gør arbejdet lettere for sundhedspersonalet og giver dem bedre muligheder for f.eks. at skifte arbejdsplads uden at skulle starte på bar bund rent it-mæssigt. Redskabet er her fælles mål og kriterier for funktionaliteten i den kliniske it-arbejdsplads på hospitalerne.
 
Et andet større pejlemærke er den præhospitale patientjournal, som bliver taget i brug i regionernes vagtcentraler, i alle ambulancerne og på hospitalernes akutmodtagelser. Når en ambulance henter en patient, der er kommet til skade, kan ambulancepersonalet med det samme skrive de nødvendige oplysninger ind i journalen. På den måde er personalet klar til at begynde behandlingen, så snart patienten ankommer til hospitalet.
 
Læs mere:

Yderligere information:

Formand for Regionernes Sundheds-it (RSI) Jens Andersen, tlf. 57 87 50 02

Om RSI
Regionernes Sundheds-it (RSI) blev dannet i februar 2010 og er regionernes fælles organisation for samarbejde om sundheds-it. RSI er ansvarlig for en række fællesregionale pejlemærker, som regionerne sammen skal gennemføres inden udgangen af 2016. Du kan læse mere om RSI på www.regioner.dk/rsi


Senest opdateret  23-05-2013 af Lars Herning
Oprettet 23-05-2013 af Lars Herning

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kontakt

Bent Hansen
Formand for Danske Regioner, regionsrådsformand
T: 78 41 00 10
M: 40 31 37 07
bent.hansen@rr.rm.dk