Aktuelt
Arrangementer
Nyhedsbreve
Nyheder
Nyhedsabonnement
Nyheder 2016
Nyheder 2015
Nyheder 2014
December
November
Oktober
September
August
Juli
Juni
Maj
Aftale på plads om landsdækkende akutlægehelikopter
Behov for moderne bygninger i psykiatrien
Behov for økonomisk løft - især til anlæg og psykiatri
Brobyggerne skaber fremtidens velfærd
COI sætter fokus på politikerens rolle i offentlig innovation
Flere udredes og behandles indenfor kræftpakketiderne
Første årsrapport om monitorering af pakkeforløb på kræftområdet
Godt med tiltrængt løft til psykiatrien
Høj etik i håndtering af sundhedsoplysninger
Lavere energiregning i sundhedsvæsenet trods øget produktivitet
Nyt regeringsudspil styrker psykiatrien
RADS siger god for brug af biosimilære lægemidler
Regeringen og regionerne vil styrke samarbejdet om klinisk forskning
Regioner holder budgettet
Regioner knokler med afføringsprøver
Regionerne arbejder på at forbedre screening for livmoderhalskræft
Regionernes udgifter til sygehusmedicin forventes at stige kraftigt
Sammenbrud i forhandlingerne mellem RLTN og Danske Fysioterapeuter
Stadig akutlægehelikopter 1. oktober
Stor tilfredshed med vækstpakken
Sygefraværet i regionerne er faldet konstant siden strukturreformen
Synlighed om resultater skal løfte kvaliteten i sundhedsvæsenet
Tænkepause i forhandlinger om fysioterapi
Video får patienter til at fravælge knæoperation
April
Marts
Februar
Januar
Nyheder 2013
Nyheder 2012
Nyheder 2011
Nyheder 2010
Nyheder 2009
Nyheder 2008
Nyheder 2007
Nyheder 2006
Presserum
REGIO
Temaer
 
 
 
 
 
 

RADS siger god for brug af biosimilære lægemidler

RADS erklærer sig positiv overfor brug af biosimilære lægemidler. Herudover har rådet godkendt nye behandlingsvejledninger, blandt andet en vejledning for hepatitis

Der vil i de kommende år blive markedsført en række nye biosimilære lægemidler i Danmark. De biosimilære lægemidler er godkendt af Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) til samme anvendelse som originallægemidlet. 

Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin (RADS) har den 8. maj 2014 haft en generel drøftelse af, hvordan man skal håndtere biosimilære lægemidler fremadrettet. Der var enighed om, at udgangspunktet må være, at biosimilære lægemidler skal anvendes til såvel nye som gamle patienter.

RADS' formand, Jørgen Schøler Kristensen, udtaler:

- Jeg finder RADS' beslutning helt naturlig. EMA har vurderet, at lægemidlerne er nøjagtigt lige så gode som originallægemidlet. Så skal vi naturligvis også anvende lægemidlerne med mindre, der er noget sundhedsfagligt, der forhindrer dette. 

Opdateret behandlingsvejledning vedrørende hepatitis
Der har i den seneste tid været stor offentlig opmærksomhed om en række nye hepatitis lægemidler, som kommer på markedet i den kommende tid. RADS har drøftet et udkast til en opdateret hepatitis behandlingsvejledning. 

Opdateringen indebærer, at cirka 500 patienter med alvorlig påvirkning af leverfunktion kan komme i betragtning til behandling med Sovaldi (sofosbuvir) og lægemiddelstoffet Simeprevir, som kommer på markedet i løbet af ganske kort tid.

Jørgen Schøler Kristensen bemærker i forbindelse med godkendelsen:

- Det er godt, at vi nu har fået suppleret hepatitisvejledningen med de nye lægemidler, som har vist stor effekt og få bivirkninger sammenlignet med den gældende standardbehandling. Lægemidlerne vil uden tvivl øge kvaliteten i behandlingen. Vi afventer netop nu resultatet af flere kliniske studier og adskillige nye lægemidler på området, og derfor vil vi løbende opdatere vores vejledning i den kommende tid.

Nye og opdaterede vejledninger
RADS godkendte endvidere en behandlingsvejledning for forebyggelse af blodpropper ved knæ- og hoftekirurgi (tromboseprofylakse i forbindelse med ortopædkirurgi) samt opdateringer af vejledninger om biologisk behandling af gigtlægemidler. Godkendte behandlingsvejledninger bliver offentliggjort på Danske Regioners hjemmeside. 

På RADS' møde den 12. november 2013 godkendte rådet vejledninger for behandling af øjensygdomme, herunder våd AMD (øjenforkalkning). Der har efterfølgende været stillet spørgsmålstegn ved, om fagudvalget har medtaget alle relevante oplysninger. RADS har på den baggrund bedt fagudvalget om at foretage en opdatering af behandlingsvejledningen. Efter gennemgangen er medlemmerne af fagudvalget enige om, at der ikke er grundlag for at foretage ændringer i vejledningen. 

RADS' formand har følgende kommentar:  

- Fagudvalget, som består af nogle af Danmarks førende læger på området, har nu gennemgået den relevante litteratur og studier. De er enige om, at gennemgangen ikke giver anledning til at foretage ændringer i vejledningen. Det er vi fuldstændig trygge ved og holder os til.  

Nye fagudvalg
På mødet besluttede RADS at nedsætte flere nye fagudvalg. Det drejer sig om et fagudvalg vedrørende forhøjet blodtryk i lungekredsløbet (pulmonal hypertension), et fagudvalg vedrørende kronisk obstruktiv lungelidelse (KOL) samt et fagudvalg for bipolær depression. Herudover har RADS siden sidste møde nedsat et fagudvalg vedrørende HER-2 behandling af brystkræftpatienter.

Det blev desuden besluttet at genindkalde fagudvalget for forebyggelse af knogleskader hos patienter med solide kræftsvulster, hvor der er kommet nye data samt fagudvalget for biologisk behandling af hudlidelser med henblik på opdatering af vejledningen med lægemidlet Xolair.

Endelig drøftede RADS et forslag til opdateret behandlingsvejledning for multipel sklerose, en vejledning for behandling af kræft i knoglemarven (myelomatose) og en vejledning for ikke-småcellet lungekræft. RADS ønskede i tilknytning til disse behandlingsvejledninger at få afklaret en række spørgsmål, inden rådet tager endelig stilling til vejledningerne.


Yderligere information:

Jørgen Schøler Kristensen, lægefaglig direktør, dr.med. Hospitalsenheden Horsens
jokris@rm.dk, tlf. 20 16 32 01 / 78 42 50 04Senest opdateret  09-05-2014 af Lars Herning
Oprettet 09-05-2014 af Lars Herning

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kontakt

Thomas Birk Andersen
Seniorkonsulent
T: 35 29 82 70
M: 24 47 35 75
tad@regioner.dk
Ann Vilhelmsen
Konsulent
T: 35 29 83 24
M: 40 20 27 09
avi@regioner.dk
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RSS - emneord

Medicin