Fakta om sundhedsvæsenet - sundhedsvæsenet i tal

Hvor mange danskere er hvert år i kontakt med sundhedsvæsenet? Hvor mange sengepladser råder sygehusene over? Og hvad koster det? Se tallene for sundhedsvæsenets aktivitet, kapacitet og udgifter her

Aktivitet

 • 95 procent af danskerne var i 2015 i kontakt med sundhedsvæsenet enten via sygehuset, egen læge, speciallæger eller tandlæger
 • 2,7 millioner danskere blev i 2015 behandlet på et somatisk sygehus og herudover var 148.000 patienter i psykiatrisk behandling
 • 1,1 millioner indlæggelser var der i 2015 på de somatiske sygehuse – og 46.000 indlæggelser på de psykiatriske sygehuse
 • Der blev i 2015 foretaget 13,3 millioner ambulante somatiske behandlinger på de danske sygehuse. Derudover var der 1,3 millioner ambulante besøg på psykiatriske sygehuse.
 • Der var i 2015 40,9 millioner kontakter hos alment praktiserende læger
 • Aktivitetsvæksten var på 45 procent mellem 2006 og 2015 

Kapacitet

 • Vi har i Danmark 54 offentlige sygehuse. Der var i 2015 (årsgennemsnit) ansat 106.525 fuldtidsansatte på de offentlige sygehuse, fordelt på: 
 • 15 procent læger 
 • 33 procent sygeplejersker
 • 9 procent plejepersonale (sosu'er mv.)
 • 13 procent andet sundhedsfagligt personale 
 • 30 procent øvrigt personale, herunder blandt andet psykologer, administrativt personale, rengøring, teknisk personale m.v. 

 • 3.494 alment praktiserende læger og 898 speciallæger havde i gennemsnit overenskomst med regionerne i 2015

Udgifter

Det danske sundhedsvæsen koster årligt ca. 102 milliarder kroner. Det er ca. 18.000 kroner per dansker.

Udgifterne er fordelt således

 • Sygehusområdet: 80 procent, dvs. ca. 82 milliarder kr.
 • Praksissektoren: 13 procent, dvs. ca. 13,5 milliarder kr.
 • Medicintilskud: 5,5 procent, dvs. ca. 5,6 milliarder kr.

Udgifterne er stigende

Udgifter til det danske sundhedsvæsen er fra 2000-2014 steget med 30 milliarder kr. eller ca. 40 procent.

Produktiviteten er stigende

Produktiviteten er steget med 21 procent siden 2008. Fra 2012 til 2013 er produktiviteten steget med 3,2 procent.

Lave administrationsudgifter

Udgifterne til administration af sundhedsvæsenet og de øvrige regionale opgaver udgør blot 5 procent af den samlede omsætning. Det er meget lavt, også i internationale sammenhænge.

Læs mere:

Senest opdateret  26-02-2016 af Johan Sunekær Nielsen
Oprettet 18-08-2011 af Johan Sunekær Nielsen

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kontakt

Gitte Schmidt
Kommunikationsrådgiver
M: 41 13 46 23
gsc@regioner.dk
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RSS - emneord

Sundhedsvæsen