NYT!

Sidste KRIS-møde afholdes 14. juni 2017

Fra sommeren 2017 overtager Medicinrådet KRIS’ opgave med at vurdere, hvorvidt ny medicin og nye godkendte indikationsudvidelser skal anbefales som standardbehandling i de fem regioner.

Sidste møde i KRIS afholdes onsdag den 14. juni 2017 med ansøgningsfrist 17. maj 2017. Herefter skal ansøgninger om nye lægemidler vurderes efter Medicinrådets metode.

Medicinrådets sekretariat varetager sekretariatsbetjeningen af KRIS. Henvendelser til KRIS skal ske til:

KRIS - Koordineringsrådet for ibrugtagning af sygehusmedicin

Telefon 21 34 24 86
kris@medicinraadet.dk
www.regioner.dk/kris
             

Medicinrådets sekretariat

Dampfærgevej 27-29
2100 København Ø
Telefon 21 34 24 86
medicinraadet@medicinraadet.dk                 
www.medicinraadet.dk         

Hvem er medlem af KRIS, og hvad laver rådet?

Medlemmer og opgaver

Medlemmerne af KRIS

  • En formand udpeget af regionerne i fællesskab
  • To repræsentanter for hver region
  • To repræsentanter for Sundhedsstyrelsen
  • En repræsentant fra Danske Patienter

Læs mere om KRIS' medlemmer.

KRIS’ opgaver

  • Vurdere om ny medicin eller nye indikationer skal tages i brug som standardbehandling og til hvilken linje
  • Sikre ensartet ibrugtagning af ny medicin eller nye indikationer på tværs af regioner og sygehuse
  • Orientere regionerne om rådets beslutninger
  • Løbende informere om rådets beslutninger
Links

Gå til

KRIS har siden december 2012 anbefalet en række lægemidler og indikationer som standardbehandling. Rådet har på den måde medvirket til, at ny og effektiv medicin hurtigt af kommet patienterne til gavn.

Læs mere

KRIS har siden december 2012 behandlet en række lægemidler og indikationer, som rådet ikke har anbefalet.

Læs mere

KRIS afholder som udgangspunkt seks møder om året. Der kan ansøges om standardbehandling ved at fremsende et ansøgningsskema og en mini-MTV.

Læs mere

KRIS afholder typisk seks møder om året. Fra alle møder bliver der taget beslutningsreferat

Læs mere

KRIS består af en formand, to repræsentanter fra hver region, to repræsentanter fra Sundhedsstyrelsen og en repræsentant fra Danske Patienter

Læs mere