Ikke-anbefalede lægemidler

KRIS har siden december 2012 behandlet en række lægemidler og indikationer, som rådet ikke har anbefalet. De konkrete indikationer og begrundelserne for ikke at anbefale dem er at finde i mødereferaterne

For lægemidler og indikationer behandlet efter KRIS’ møde den 17. juni 2014 er ansøgningsskemaer og mini-MTV offentlige.

Alfabetisk liste:

Aflibercept (Zaltrap) til behandling af patienter med tarmkræft. Ansøgningen blev behandlet på KRIS’ møde den 12. juni og den 24. oktober 2013.

Ataluren (Translarna) til behandling af patienter med Duchenne Muskeldystrofi. Ansøgningen blev behandlet på KRIS' møde den 18. februar 2015.

Bevacizumab (Avastin) til behandling af patienter med tarmkræft. Ansøgningen blev behandlet på KRIS’ møde den 12. juni og 24. oktober 2013.

Catumaxomab (Removab) til behandling af patienter med EpCAM-positivt karcinom. Ansøgningen blev behandlet på KRIS’ møde den 12. juni 2013.

Everolimus (Afinitor) til behandling af patienter med brystkræft. Ansøgningen blev behandlet på KRIS’ møde den 12. juni 2013.

Idelalisib (Zydelig) til behandling af patienter med follikulære lymfomer (FL). Ansøgningen blev behandlet på KRIS’ møde den 10. december 2014.

Nintedanib (Vargatef) til behandling af patienter med lungecancer (NSCLC). Ansøgningen blev behandlet på KRIS' møde den 23. april 2015.

Ocriplasmin (Jetrea) til behandling af patienter med symptomatisk vitreomakulær traktion (øjensygdom). Ansøgningen blev behandlet på KRIS’ møde den 24. oktober 2013.

Ramucirumab (Cyramza) til behandling af inoperabel eller metastatisk adenokarcinom i ventrikel eller i den gastro-øsofageale overgang. Ansøgningen blev behandlet på KRIS' møde den 18. februar 2015.

Regorafenib (Stivarga) til behandling af patienter med tarmkræft. Ansøgningen blev behandlet på KRIS’ møde den 24. oktober 2013.

Ruxolitinib (Jakavi) til behandling af patienter med polycythæmia vera (PV). Ansøgningen blev behandlet på KRIS' møde den 17. juni 2015.

Vismodegib (Erivedge) til behandling af patienter med hudkræft. Ansøgningen blev behandlet på KRIS’ møde den 12. december 2013.