Ikke-anbefalede lægemidler

KRIS har siden december 2012 behandlet en række lægemidler og indikationer, som rådet ikke har anbefalet. De konkrete indikationer og begrundelserne for ikke at anbefale dem er at finde i mødereferaterne

For lægemidler og indikationer behandlet efter KRIS’ møde den 17. juni 2014 er ansøgningsskemaer og mini-MTV offentlige.

Alfabetisk liste:

Aflibercept (Zaltrap) til behandling af patienter med tarmkræft. Ansøgningen blev behandlet på KRIS’ møde den 12. juni og den 24. oktober 2013.

Ataluren (Translarna) til behandling af patienter med Duchenne Muskeldystrofi. Ansøgningen blev behandlet på KRIS' møde den 18. februar 2015.

Bevacizumab (Avastin) til behandling af patienter med tarmkræft. Ansøgningen blev behandlet på KRIS’ møde den 12. juni og 24. oktober 2013.

Catumaxomab (Removab) til behandling af patienter med EpCAM-positivt karcinom. Ansøgningen blev behandlet på KRIS’ møde den 12. juni 2013.

Everolimus (Afinitor) til behandling af patienter med brystkræft. Ansøgningen blev behandlet på KRIS’ møde den 12. juni 2013.

Idelalisib (Zydelig) til behandling af patienter med follikulære lymfomer (FL). Ansøgningen blev behandlet på KRIS’ møde den 10. december 2014.

Lumacaftor/ivacaftor (Orkambi) til behandling af patienter med cystisk fibrose. Ansøgningen blev færdigbehandlet på KRIS' møde den 20. april 2017.
Orkambi anbefales ikke som standardbehandling, men klinikerne kan påbegynde behandling ud fra en algoritme, der som udgangspunkt ligger til grund for klinikernes udvælgelse af patienter til behandling med Orkambi. De kliniske kriterier tager udgangspunkt i de usikkerheder, som KRIS tidligere har påpeget.
KRIS anbefaler, at der hvert halve år gives tilbagemelding til Medicinrådet.

Migalastat (Galafold) til behandling af patienter med Fabry sygdom. Ansøgningen blev færdigbehandlet på KRIS' møde den 20. april 2017.
Migalastat anbefales ikke som standardbehandling til Fabry sygdom, men kan anvendes indenfor det nationale specialiserede center efter en individuel klinisk vurdering og tæt opfølgning af patienten.
KRIS lægger her vægt på, at der er igangværende udviklings- og undersøgelsesprogrammer, hvor patienterne selekteres efter kriterier, som ligger udover de inklusionskriterier, som er anvendt i studierne.

Nintedanib (Vargatef) til behandling af patienter med lungecancer (NSCLC). Ansøgningen blev behandlet på KRIS' møde den 23. april 2015.

Ocriplasmin (Jetrea) til behandling af patienter med symptomatisk vitreomakulær traktion (øjensygdom). Ansøgningen blev behandlet på KRIS’ møde den 24. oktober 2013.

Ramucirumab (Cyramza) til behandling af inoperabel eller metastatisk adenokarcinom i ventrikel eller i den gastro-øsofageale overgang. Ansøgningen blev behandlet på KRIS' møde den 18. februar 2015.

Regorafenib (Stivarga) til behandling af patienter med tarmkræft. Ansøgningen blev behandlet på KRIS’ møde den 24. oktober 2013.

Ruxolitinib (Jakavi) til behandling af patienter med polycythæmia vera (PV). Ansøgningen blev behandlet på KRIS' møde den 17. juni 2015.

Vismodegib (Erivedge) til behandling af patienter med hudkræft. Ansøgningen blev behandlet på KRIS’ møde den 12. december 2013.