E-læringskursus om forbedringsarbejde

7 lektioner om forbedringsarbejde til medarbejdere i det regionale sundhedsvæsen

Som led i det Nationale Kvalitetsprogram er der udover lærings- og kvalitesteams også udviklet et E-læringskursus om forbedringsarbejde i sundhedsvæsenet. Kurset skal bidrage til at opbygge kendskab og kompetencer til forbedringsmetoder og herigennem undersøtte forbedringsarbejdet.

Se en kort introduktionsvideo til kurset

Kursets indhold

Kurset består af 7 lektioner om forbedringsarbejdet:

  • Lektion 1: Introduktion til forbedringsmodellen

  • Lektion 2: Formulering af mål

  • Lektion 3: Brug af data til forbedring

  • Lektion 4: Indikatorer og plan for dataindsamling

  • Lektion 5: Analyse af data

  • Lektion 6: Forandringsteori og forandringskoncepter

  • Lektion 7: Småskalaafprøvning

 

Kurset henvender sig til sundhedspersonale i regionerne og kan eksempelvis anvendes som supplement til anden form for uddannelse i forbedringsarbejde eller som en god start på et konkret forbedringsprojekt.

Kurset er udviklet af Region Hovedstadens E-læringsenhed i samarbejde med de øvrige regioner og Dansk Selskab for Patientsikkerhed.

E-læringskursus om forbedringsarbejde

Læs mere

Kursusbeskrivelsen for E-læringskursus om forbedringsarbejde er nu tilgængelig. 

Kontakt

Hvis du vil vide mere

MSV.png