Apopleksi

Optimering og kvalitetssikring af præhospitalt forløb

Apopleksi er et stort og omkostningstungt sygdomsområde, og kvaliteten af apopleksiforløb har betydning for flere af de Nationale Kvalitetsmål. Nationalt er der konsensus om behandling og tradition for tværfagligt samarbejde på apopleksiområdet. 

Andelen af apopleksipatienter, der kan tilbydes trombolyse, afhænger i høj grad af
korrekt identifikation og visitation af egnede patienter præhospitalt, samt af hurtig
transport til rette behandlingssted. Et ønske om at øge samt ensarte andelen af apopleksipatienter, der trombolyseres, er baggrunden for valg af dette fokusområde. 

Ekspertgruppen har valgt to fokusområder for forbedringsprojektet:

- Optimering og kvalitetssikring af præhospitalt forløb for trombolysepatienter
- Opsporing, diagnostik og behandling af apopleksipatienter med atrieflimren

Læs mere: Projektbeskrivelsen for LKT apopleksi 

Ekspertgruppen består af medlemmer fra hele landet. Se oversigt: Ekspertgruppen 

Mål for LKT apopleksi 

På baggrund af stor variation i andelen af patienter med akut iskæmisk apopleksi, der trombolyseres, har ekspertgruppen opstillet følgende mål

Region Midtjylland er leadregion

Region Midtjylland er leadregion for lærings- og kvalitetsteamet om apopleksi og har derfor det overordnede ansvar for at koordinere og gennemføre teamet. 

Regional tovholder

Anne Gammelgaard,
Chefkonsulent ph.d, Koncern Kvalitet, Region Midtjylland

Mail: anne.gammelgaard@stab.rm.dk

Telefon: 7841 2330
Mobil: 2162 0118

1. læringsseminar 

Den 13. og 14. marts afholde LKT Apopleksi 1. læringsseminar i Kolding. Dagene bød på spændende oplæg, inspiration fra praksis og cases og teamsarbejde.  

Se videoer fra 1. læringsseminar 

 

 

LKT Apopleksi

1. læringsseminar

Lærings- og kvalitetsteamet for apopleksi afholdte det første læringsseminar den 13. og 14. marts 2017

  

Hent alle præsentationerne: 

 

2. læringsseminar for LKT Apopleksi afholdes d. 26. - 27. september 2017, Comwell Aarhus

3. læringsseminar for LKT Apopleksi afholdes d. 23. - 24. april 2018, Comwell Kolding

LKT apopleksi 1. seminar.jpg
Kontakt

Hvis du vil vide mere

Bodil Bjerg (BBJ)