Hoftenære lårbensbrud

LKT vedr. hoftenære lårbensbrud for den +65-årige patient

Den nationale Styregruppe for lærings- og kvalitetsteams har besluttet at igangsætte et lærings- og kvalitetsteam vedr. den +65-årige patient med hoftenært lårbensbrud (LKT Hoftenære lårbensbrud).

Der er tale om et sygdomsområde med stor morbiditet og mortalitet, med samtidig stor belastning af sundhedsvæsenet. 

Projektets overordnede fokus er at sikre at patienter på tværs af landet mødes med et ensartet højt kvalitetsniveau i behandlingen.

Ekspertgruppen arbejder i øjeblikket på at færdiggøre projektbeskrivelsen, som skal forelægges for Styregruppen for Lærings- og kvalitetsteams på møde i januar 2018.

De to overordnede mål for LKT Hoftenære lårbensbrud er nedbringelse af mortalitet og morbiditet. Der er valgt 3 indsatsområder for forbedringen af behandlingen af patienter med hoftefraktur:

  • Optimering af modtagelse af patienten
  • Optimering af patientens forløb under indlæggelse
  • Anbefalinger til træning og genoptræning efter udskrivelse.

I LKT Hoftenære lårbensbrud deltager de sygehuse, der opererer patienter med hoftenært lårbensbrud, samt et antal kommuner.