Specialiseret palliation

Behandlingskvalitet på det palliative område handler om patienters livskvalitet og tryghed for de pårørende.

Det palliative områder skiller sig ud fra andre medicinske områder, der behandler patienter med livstruende eller dødelige sygdomme derved, at behandlingens formål ikke er overlevelser eller længst mulig restlevetid. Behandlingens primære formål er derimod at give patienten størst mulig livskvalitet i den resterende levetid og samtidigt støtte de pårørende. 

Formålet med den specialiserede palliative behandling har været i centrum for ekspertgruppens overvejelser i forhold til de kvalitetsgevinster, der skal opnås gennem forbedringsarbejdet.

Læs mere: Projektbeskrivelsen for LKT specialiseret palliation.

Ekspertgruppen består af medlemmer fra hele landet. Se oversigt: Ekspertgruppen

Mål for LKT om specialiseret palliation

På baggrund af overvejelserne har ekspertgruppen nedsat følgende mål for forbedringsprojektet: 

Alle specialiserede palliative enheder i Danmark deltager i forbedringsarbejdet.  

Region Sjælland er leadregion

Region Sjælland er leadregion for lærings- og kvalitetsteamet om specialiseret palliation og har derfor det overordnede ansvar for at koordinere og gennemføre teamet. 

Regional tovholder

Troels Busk Hoff 
Chefkonsulent, Region Sjælland

Troels Busk Hoff

Mail: tbuh@regionsjaelland.dk

Telefon: 24 60 02 44 

 

Hvem deltager i LKT palliation?

Alle specialiserede palliative enheder i Danmark deltager

Se en samlet oversigt over de deltagende afdelinger i LKT for specialiseret palliation.

Kontakt

Hvis du vil vide mere

Bodil Bjerg (BBJ)