Organisation

Fælles national organisering med lokal tilpasning

Lærings- og kvalitetsteams er nationale, men hvert team har en leadregion, der er ansvarlig for koordinering og gennemførsel af teamet. Styregruppen for lærings- og kvalitetsteams træffer de overordnede beslutninger og følger udviklingen i Lærings- og kvalitetsteamene.   

Styregruppe for lærings- og kvalitetsteams  

Styregruppen påser den overordnede fremdrift i projektet og træffer afgørelse om eventuelle betydelige ændringer i lærings- og kvalitetsteamet.

Se alle medlemmer: Styregruppen 

Regionale tovholdere

De regionale tovholdere har det praktiske ansvar for driften af lærings- og kvalitetsteamet.

De regionale tovholdere sikrer:

  • Løbende udveksling af resultater og erfaringer mellem de deltagende enheder  
  • Afrapportering til Temagruppen for kvalitet og Styregruppe for lærings- og kvalitetsteams
  • Tæt samarbejde med sekretariatet og de regionale kvalitetsorganisationer

Se oversigt: Regionale tovholdere

Sekretariatet

Danske Regioner varetager sekretariatsfunktionen.

Sekretariatet har følgende opgaver: 

  • Sekretariatsbetjener Styregruppen for lærings- og kvalitetsteams
  • Afrapportering til styregruppen med fokus på eksempelvis resultater og erfaringer med organisering
  • Har tæt samarbejde med de regionale tovholdere og de regionale kvalitetsorganisationer.

Kontakt: Sekretariatet