Styregruppe

Styregruppen for lærings- og kvalitetsteams

Styregruppen påser den overordnede fremdrift i projektet og træffer afgørelse om eventuelle betydelige ændringer i lærings- og kvalitetsteamet.

Følgende personer og organisationer udgør styregruppen

 • Erik Jylling, Sundhedspolitisk direktør, Danske Regioner (formand)
 • Anne Skriver, Centerdirektør, Region Hovedstaden
 • Preben Cramon, Sundhedsfaglig chef, Region Sjælland
 • Kurt Espersen, Koncerndirektør, Region Syddanmark 
 • Ole Thomsen, Koncerndirektør, Region Midtjylland
 • Anne Bukh, Koncerndirektør, Region Nordjylland
 • Hanne Agerbak, Kontorchef,  KL
 • Lene Brøndum Jensen, Kontorchef, Sundheds- og Ældreministeriet
 • Søren Brostrøm, Direktør, Sundhedsstyrelsen
 • Anne-Marie Vangsted, Direktør, Styrelsen for Patientsikkerhed
 • Henriette Lipczak, Chef for kvalitet & patientsikkerhed, Danske Patienter
 • Jens Winther Jensen, Direktør, Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram 

Kommissorium

Læs hele kommissoriet Styregruppen for Lærings- og Kvalitetsteams 2017 

Kontakt

Hvis du vil vide mere

Bodil Bjerg (BBJ)