Væksthus for ledelse og lederweb

Væksthuset er et ledelseslaboratorium, der undersøger, finder svar og deler viden om de ledelsesudfordringer som ledere står overfor i dag

Værdibaseret styring

24-11-2014
24. november 2014, København. Danske Regioner inviterede i samarbejde med Ivbar til konference om værdibaseret styring

Forskningstemadag med fokus på kliniske retningslinjer

10-09-2014
10. september 2014, København. Fysioterapipraksisfonden afholdt forskningstemadag med fokus på kliniske retningslinjer.

Udviklingspolitisk Forum

Danske Regioner, KTO, Sundhedskartellet, Akademikerne og FOA har nedsat Udviklingspolitisk Forum ved OK-11.

Danske Regioners Generalforsamling 2014

27-03-2014
27. marts 2014, Aalborg.

Formidling af de personalepolitiske tiltag

Der er igangsat en række udviklings- og personalepolitiske projekter med de faglige organisationer. De produkter der kommer ud af de enkelte projekter, vil kunne ses på Personaleweb

MED- og arbejdsmiljøuddannelse PUF

PUF står for Parternes Uddannelsesfællesskab. Hos PUF kan leder- og medarbejderrepræsentanter i MED-, SU- og sikkerhedsudvalg få den viden, der skal til for at fastholde og udvikle et godt samarbejde og et godt arbejdsmiljø på de regionale og kommunale arbejdspladser

Igangværende personalepolitiske projekter

Danske Regioner ønsker at være med til at skabe rammerne for, at de regionale arbejdspladser udvikles, samtidig med at medarbejderne trives i deres arbejde. Danske Regioner arbejder sammen med lønmodtagerorganisationerne om en række udviklings- og personalepolitiske projekter

Læger og ledelse

Danske Regioner og Overlægeforeningen har udviklet et uddannelsestilbud, Læge & Leder, der er målrettet overlægernes hverdag og virkelighed

Forum for Offentlig Topledelse

Forum for Offentlig Topledelse skaber debat om god topledelse i Danmark og udfordrer og inspirerer topledere på tværs af den offentlige sektor

Kontaktgruppen for ledelse

Gruppen er sammensat af repræsentanter fra regionerne og Danske Regioner. Formålet er at dele viden, udveksle erfaringer og danne netværk på ledelsesområdet

Ledelse

Danske Regioner varetager regionernes interesser på ledelsesområdet i forskellige fora og i forhold til en række aktuelle ledelsesmæssige temaer

Ledelse af kvalitetsforbedring

29-10-2013
29. oktober 2013, Korsør. Danske Regioner holdt i samarbejde med Region Sjælland konference om ledelse af kvalitetsforbedring om blandt andet erfaringerne fra Patientsikkert Sygehus

Udvikling af pakkeforløb på psykiatriområdet

24-10-2013
24. oktober 2013, Nyborg holdt Danske Regioner konference om pakkeforløb på psykiatriområdet

Ledelse og velfærdsinnovation

28-05-2013
28. maj 2013, København. Videncenter for Velfærdsledelse afholder et Gå-hjem-møde om ledelse og velfærdsinnovation. Her vil vi se nærmere på, hvad innovation i velfærdsydelserne er, hvad lederens rolle er, og hvilke barrierer, der kan bremse innovationen

Danske Regioners Generalforsamling 2013

18-04-2013
18. april 2013, Herning

Gå-hjem-møde om ledelse på tværs

30-01-2013
30. januar 2013 inviterede Videncenter for Velfærdsledelse til gå-hjem-møde om udfordringerne med at lede på tværs på velfærdsområderne

Dialogmøde om mobildækning i Region Nordjylland

21-11-2012
21. november 2012, Frederikshavn. Det sidste af fem regionale dialogmøder om mobildækning blev afholdt i Region Nordjylland

Brugerinddragelse i sundhedsvæsenet

30-10-2012
Den 30. oktober 2012, København afholdt Danske Regioner afholder i samarbejde med Sundhedsstyrelsen, KL, Danske Patienter og Videncenter for Brugerinddragelse i Sundhedsvæsenet (ViBIS)konference om brugerinddragelse

Dialogmøde om mobildækning i Region Hovedstaden

25-10-2012
Den 25. oktober 2012, København. Det sidste af fem regionale dialogmøder om mobildækning blev afholdt i Region Hovedstaden

Dialogmøde om mobildækning i Region Syddanmark

09-10-2012
Den 9. oktober 2012, Esbjerg. Danske Regioner holdt sammen med KL og Teleindustrien dialogmøde om mobildækning

Den politiske tango

Hvor tæt politikere og direktører må danse? Direktøren i en region eller kommune skal både være neutral leder af administrationen og give sin politiske chef gode råd. Publikationen fra Væksthus for ledelse "Den politiske tango" beskriver, hvordan politikere og embedsmænd holder den vanskelige balance i praksis.

Sammenhængskraft - i virkeligheden

En undersøgelse fra Væksthus for Ledelse slår fast, at det giver god mening at øge sammenhængskraften i kommunen eller regionen.

Gå-hjem-møde om fremtidens velfærdsledelse

28-06-2012
28. juni 2012, København. Videncenter for Velfærdsledelse afholdte gå-hjem-møde, hvor velfærdsledelse og den offentlige sektors udfordringer blev debatteret.

Klinisk etik

08-06-2012
8. juni 2012, København. Konference om klinisk etik - når nærhed er i centrum

Multisygdom

14-05-2012
14. maj 2012, Horsens. Danske Regioner afholdt konference om multisygdom i samarbejde med Region Midtjylland og Sundhedsstyrelsen

Konference om erfarne ledere

10-05-2012
10. maj 2012, kl. 9.30 - 15.30, Aarhus. Væksthus for Ledelse og Aarhus Kommune holdte konference om de erfarne ledere

Patientsikkerhedskonference 2012

23-04-2012
23. april 2012, København. Dansk Selskab for Patientsikkerhed afholdte Patientsikkerhedskonference

Danske Regioners generalforsamling 2012

12-04-2012
12. april 2012, Nyborg. Danske Regioners generalforsamling 2012 fandt sted på Hotel Nyborg Strand

Forskningsfondens Temadag 2012

24-01-2012
24. januar 2012, Odense. Hvordan skelner vi mellem syg og rask - og hvordan taler vi om det?

Fremtidens Transport IV

23-01-2012
23. januar 2012, København. Danske Regioner, DI Transport og IDA afholder konference om Fremtidens Transport.

De nye sygehusbyggerier - rammer, visioner og fokusområder

18-01-2012
Den 18. januar afholdt Danske Regioner og Dansk Erhverv konference om arbejdet med de nye sygehusbyggerier i Danmark. På konferencen var der oplæg om baggrundene for de nye byggerier, planlægningen af byggerierne samt indlæg ved en række af Dansk Erhvervs medlemsvirksomheder

Kvalitet - svaret på sundhedsvæsenets udfordringer?

29-11-2011
Danske Regioner og Lægeforeningen stod den 29. november 2011 bag en fælles konference om kvalitet i sundhedsvæsenet med oplæg fra både ind- og udland og politisk debat

Overvægt - et fælles ansvar

01-11-2011
1. november 2011, Vejle. Fælles konference om overvægt arrangeret af Danske Regioner, KL og Sund By Netværket

Det første år med patientsikkerhed i primærsektoren - hvor langt er vi?

10-10-2011
Status for den udvidede patientsikkerhedsordning fra 2010: Tendenser, udfordringer og løsninger

National konferencedag om forløbsprogrammer for rehabilitering af hjerneskade

27-09-2011
Den 27. september 2011 blev beslutningstagere, ledere og fagprofessionelle inden for rehabilitering af voksne og børn/unge med erhvervet hjerneskade inviteret til konferencedag

Regionerne - fiasko eller offer for en valgkamp

14-09-2011
Den 14. september 2011 deltog Danske Regioner i stor høring om regionernes fremtid

Fysioterapipraksisfondens Forskningstemadag

14-09-2011
Den 14. september 2011 præsenterede Fysioterapipraksisfonden sin første Forskningstemadag

Konference om nyt sygehusbyggeri (Dansk Industri og Danske Regioner)

16-06-2011
Den 16. juni afholdt Danske Regioner og DI konference om arbejdet med de nye sygehusbyggerier i Danmark. På konferencen var der oplæg om baggrundene for de nye byggerier, fremdriften på de enkelte byggeprojekter i hver region, samt indlæg ved en række DI-virksomheder

Workshop om krav til elektronisk regning - Nemhandel

14-06-2011
14. juni 2011, Taastrup. Danske Regioner afholdte i samarbejde med Medicoindustrien workshop om Nemhandel

Kvalitet i det akutte patientforløb - konference om fælles akutmodtagelser

24-05-2011
24. maj 2011 i København afholdt Danske Regioner konference med erfaringsudveksling og status på arbejdet med fælles akutmodtagelser. Der var oplæg fra de fem regioner om centrale temaer og udfordringer i arbejdet med at udfolde de fælles akutmodtagelser i praksis

RADS informationsmøde

10-05-2011
RADS' formand, Svend Hartling, informerede og besvarede spørgsmål om RADS' arbejde

Generalforsamlingen i billeder

14-04-2011
Her kan du se fotos fra Danske Regioners generalforsamling 2011

Klar til Europa 2020?

04-04-2011
Konference - Klar til Europa 2020? Danske Regioner afholdte den 4. april konference om et serviceeftersyn af den danske vækstmodel

Organisering af fremtidens diagnostik

23-03-2011
Regionerne er i fuld gang med at optimere diagnostik af patienter med uklare symptomer på alvorlig sygdom. Danske Regioner afholdt den 23. marts 2011 et fagligt seminar, hvor regionerne udvekslede erfaringer om organisering af diagnostik på sygehusene

Forskningsfondens temadag 2011

25-01-2011
"Almen praksis’ rolle i forhold til patienter med kronisk sygdom" var tema for Forskningsfondens temadag 2011, der fandt sted den 25. januar 2011 i København

Fremtidens Transport III - Mobilitet og vækst

10-01-2011
Effektiv mobilitet, strategisk planlægning og sammenhængen mellem lokalisering, transportbehov, tilgængelighed og infrastruktur. Det var temaerne på konferencen ”Fremtidens Transport lll”, der fandt sted den 10. januar 2011 i København

Stigmatisering af psykisk lidelse i Danmark

02-11-2010
Gå-hjem-møde med offentliggørelse af rapport og debat om stigmatisering af psykisk lidelse i Danmark

Effektiv videnspredning i sundhedsvæsenet

30-09-2010
Kursus i nye tilgange og værktøjer til at skabe holdbare forandringer. Kurset henvender sig til klinikere i sygehusvæsenet

EU's Østersøstrategi

23-09-2010
Seminar om EU’s Østersøstrategi, Europa 2020 og Grøn Vækst, arrangeret i samarbejde med Erhvervs- og Byggestyrelsen, Udenrigsministeriet, Baltic Development Forum, Nordisk Ministerråd og Europa-Kommissionen

Det Medicinske Minefelt

23-09-2010
Temadag om det medicinske patientforløb i fremtidens sundhedsvæsen arrangeret af Danske Regioner i samarbejde med Dansk Selskab for Intern Medicin

Kiropraktorfondens forskningstemadag

14-09-2010
Temaet var kvalitetsudvikling og blandt talerne var den canadiske professor David Cassidy. Desuden blev der præsenteret konklusionerne fra en række fondstøttede projekter

Behandling af overvægt og fedme - Seminar 1. september 2010

01-09-2010
København. Overvægt og fedme er et voksende problem i den danske befolkning. Med dette seminar ønsker Danske Regioner og Teknologirådet at sætte en debat i gang om fedmeoperationerne løser fedmeproblemet alene eller om der er brug for andre tiltag

HOPE-konference: Kronikere - en klinisk og administrativ udfordring

15-06-2010
København, Radisson Blu Hotel,kl. 9.30 - 16.00. Mange forskellige tilgange vil komme i spil, når HOPE sætter fokus på den kliniske og den ledelsesmæssige udfordring i forhold til kroniske sygdomme

Professionalisme uden grænser – seminar om opgaveflytning i sygehusvæsenet

10-06-2010
Aalborg Sygehus. Videnspredning i Sundhedsvæsenet (ViS) afholdte i samarbejde med Region Nordjylland et videnspredningsseminar om opgaveflytning i sygehusvæsenet: Hvordan kan man fordele visse opgaver på en ny måde, så både patienter og ansatte oplever mere sammenhæng og højere kvalitet i hverdagen?

Gør kvalitetsudvikling til hverdag med Den Danske Kvalitetsmodel

04-05-2010
Køge Sygehus. Videnspredning i Sundhedsvæsenet (ViS) afholdte i samarbejde med Region Sjælland et videnspredningsseminar med fokus på Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM): Hvordan kan arbejdet med modellen indgå i den kontinuerlige kvalitetsudvikling og dermed give mere mening for medarbejderne i hverdagen?

Ledelse er (også) en holdsport

Væksthus for ledelse har lavet en undersøgelse af 12 særligt velfungerende ledelsesteam i regioner og kommuner, der viser, at god ledelse er en holdsport

KVIS konferencer og temadage

Herunder findes oplæg og program fra KVIS konferencer og temadage.

Invitation til at dele og stjæle viden


Invitation til videnspredningsseminar i Region Nordjylland: Foreløbigt fokus på opgaveflytning


Invitation til videnspredningsseminar i Region Sjælland: Foreløbigt fokus bl.a. på tiltag til implementering af Den danske Kvalitetsmodel


Invitation til metodekursus: Effektiv videnspredning - nye tilgange og værktøjer til at skabe holdbare forandringer


Invitation til videnspredningsseminar i Region Hovedstaden: Den kritisk syge patient - tre metoder til at forbedre patientsikkerheden


Invitation til videnspredningsseminar i Region Syddanmark: Kvalitetsudvikling i Psykiatrien med fokus på brug af tvang i psykiatrien


Invitation til videnspredningsseminar i Region Midtjylland: Vidensgenbrug der rykker


Personalepolitiske samarbejdsfora og -projekter

Danske Regioner samarbejder med parter på det regionale og kommunale arbejdsmarked om personalepolitiske projekter

En psykiatri i verdensklasse

09-04-2010
Danske Regioners udspil "En psykiatri i verdensklasse" er en ambitiøs national strategi, som skal give psykiatrien et markant løft

Den kritisk syge patient

08-04-2010
Herlev Hospital. Videnspredning i Sundhedsvæsenet (ViS) afholdte i samarbejde med Region Hovedstaden et videnspredningsseminar med fokus på metoder til at forbedre patientsikkerheden.

Introduktion til kliniske mikrosystemer, 2. udgave

Idéen bag Kliniske Mikrosystemer er, at det er de teams, der har daglig kontakt til patienterne, der har det bedste blik for og bedste idéer til, hvordan man kan forbedre behandlingen for patienterne

Lancering af Danske Regioners bud på fremtidens Psykiatri

23-03-2010
23. marts 2009 i Landstingssalen, Christiansborg afholdt Danske Regioner konference om regionernes bud på fremtidens psykiatri

Informationsmøde om RADS

19-03-2010
København. Informationsmøde om Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin (RADS).

Vidensgenbrug der rykker

09-03-2010
Århus. Videnspredning i Sundhedsvæsenet (ViS) afholdt i samarbejde med Region Midtjylland et videnspredningsseminar med cases, øvelser og metoder til spredning og genbrug af viden

Kvalitetsudvikling i Psykiatrien med fokus på brug af tvang i psykiatrien

11-02-2010
Vejle. Videnspredning i Sundhedsvæsenet (ViS) afholdte i samarbejde med Region Syddanmark et vidensprednings-seminar om brug af tvang i psykiatrien

Udfordringer og muligheder i arbejdet som regionspolitiker - seminar for politikere

04-02-2010
Grenaa. Danske Regioner afholdt den februar 2010 i samarbejde med Center for Offentlig Kompetenceudvikling (COK) seminar for regionspolitikere om udfordringer og muligheder i arbejdet som regionspolitiker

Forskningsfondens temadag 2010 - Forskning og udvikling i almen praksis: Hvor er vi? - hvorhen skal vi?

27-01-2010
Århus. Forskningsfonden for Almen Praksis og de tre almen medicinske forskningsenheder afholder i lighed med tidligere år en temadag, hvor almen medicinske problemstillinger sættes til debat

Fremtidens Transport II - Er vi på vej mod øget kapacitet, fremkommelighed og grøn transport ?

18-01-2010
København. Sammen med DI Transport og Ingeniørforeningen (IDA) afholdt Danske Regioner konferencen Fremtidens Transport II, hvor danske og udenlandske eksperter gav deres bud på, hvordan der skabes den nødvendige sammenhæng mellem transportbehov klima og miljø

Bedre udnyttelse af cancerapparatur - seminar

24-11-2009
24. november 2009, København. Afholdt Danske Regioner i samarbejde med DSI seminar om "Bedre udnyttelse af cancerapparater"

Bæredygtig oprensning

09-11-2009
9.-10. november 2009, København. Danske Regioner var medarrangør af den internationale konference Green Remediation op til klimakonferencen i København i november 2009

Kræftindsatsen til faglig debat

04-11-2009
4. november 2009, København. Danske Regioner afholdt en faglig konference i samarbejde med DMCG.dk (formandskabet for danske multidisciplinære cancergrupper)

Temadag om kontrolstatistik

04-11-2009
4. november 2009, Regionernes hus. Danske Regioner afholdt temadag om kontrolstatistik

Konference om forvaltning og digitalisering 2009

03-11-2009
3. november 2009, Bella Centret. På vegne af Den Digitale Taskforce, It- og Telestyrelsen, Danske Regioner og KL afholdt COK og CEDI den årlige konference om forvaltning og digitalisering

Fremtidens kliniske ledelse

23-10-2009
23. oktober 2009, Odense. Dansk Selskab for Klinisk Ledelse afholdt i samarbejde med Danske Regioner konference om fremtidens kliniske ledelse

Shared care mellem almen praksis og psykiatrien

29-09-2009
29. september 2009, København. Danske Regioner afholdt symposium om shared care mellem almen praksis og psykiatrien

Matchmaking

14-09-2009
14. september 2009, Industriens Hus i København. I samarbejde med Danske Regioner og KL inviterer DI og ABT-fonden til et matchmaking arrangement, hvor offentlige og private parter kan blive bragt sammen om en god ide

Seminar om kontrolforløb for kræftpatienter

09-09-2009
9. september 2009 København Ø. afholdt Danske Regioner seminar om kontrolforløb for kræftpatienter

Seminar om EU's Østersøstrategi

01-09-2009
1. september 2009 afholdt Danske Regioner et seminar om EU's Østersøstrategi i samarbejde med Udenrigsministeriet, Baltic Development Forum og Europa-Kommissionen

Bliv udbyder af Den Offentlige Lederuddannelse

28-05-2009
28. maj i Kolding og 29. maj i København. Infomøder om Den Offentlige Lederuddannelse for uddannelsesudbydere af lederuddannelser

Fremtidens indsats for ældre medicinske patienter - seminar

27-05-2009
27. maj 2009 afholdt Danske Regioner seminar om fremtidens indsats for ældre medicinske patienter.

Fokus på fremtidens speciallægepraksis

19-05-2009
19. maj 2009 Charlottehaven, København Ø. afholdt Danske Regioner konference om fremtidens speciallægepraksis

På vej med fælles akutmodtagelser

25-03-2009
25. marts og 26. marts 2009 på Radisson SAS, H.C. Andersen Hotel, Odense afholdt Danske Regioner konference om fremtidens akutmodtagelser

Principper for god offentlig service

25-03-2009
25. marts 2009 i Regionernes Hus, København Ø. FOKUS gåhjemmøde om principper for god offentlig service

Rehabilitering - perspektiver for sammenhæng og samarbejde

05-03-2009
5. marts 2009, Vejle. Danske Regioner, KL, Danske Patienter og Sundhedsstyrelsen holdt en fælles konference om rehabilitering. Formålet med konferencen var at sætte fokus på perspektiver for rehabilitering i Danmark, med sammenhæng og samarbejde som nøgleord

Almen praksis som organisation i et samlet sundhedsvæsen

29-01-2009
29. januar 2009, Odense. Forskningsfonden for Almen Praksis og de tre almen medicinske forskningsenheder inviterer til en temadag, hvor almen medicinske problemstillinger sættes til debat

Gearskifte i dansk turisme

22-01-2009
22. januar 2009, Christiansborg. Hvad skal der til for at vende mange års stagnation og lav vækst i dansk turisme? Dette og mange andre spørgsmål er sat til debat på en konference som Danske Regioner og Turisterhvervets Samarbejdsforum afholder i Landstingsalen

Fremtidens transport

15-01-2009
15. januar 2009, Ingeniørhuset, København. Danske Regioner arrangerer sammen med Ingeniørforeningen i Danmark og Dansk Industri, og i samarbejde med Transportøkonomisk Forening (TØF) og ITSDanmark, en konferencen om udfordringer i fremtidens infrastruktur

Find de skjulte velfærdsreserver

Kan produktivitet, kvalitet, trivsel og innovation gå hånd i hånd? Ja, lyder svaret i Væksthus for Ledelses nye debatoplæg ”De Skjulte Velfærdsreserver”

De næste ledere – en guide til at udvikle ledertalenter i kommuner og regioner

De næste ledere giver gennem interview med 10 offentlige virksomheder og en enkelt privat virkelighedsnære råd og vejledning, der kan hjælpe til at systematisere talentspottingen og udviklingen af ledertalenter i kommuner og regioner

Ledelsesevaluering – en guide til ledelsesevaluering i kommuner og regioner

Danske Regioner, KL, KTO og Sundhedskartellet har i samarbejde udviklet en guide til ledelsesevaluering. Guiden er målrettet de kommunale og regionale arbejdspladser og er et redskab til arbejdet med at udvikle bedre ledelse på alle niveauer

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner støtter med 11 kodekspunkter de kommunale og regionale ledere på alle niveauer i arbejdet med at håndtere det daglige ledelsesansvar og med at leve op til de høje forventninger, der er til den offentlige sektor

Vejledning om integrations- og oplæringsstillinger

Vejledningen beskriver indholdet i aftalen om integrations- og oplæringsstillinger og bidrager til at understøtte den konkrete anvendelse af aftalen i kommuner og regioner

Danske prioriteringer og indsatsområder i Østersøstrategien


9. september 2011, København. For tredje år i træk var Danske Regioner, Baltic Development Forum, Udenrigsministeriet, Erhvervs- og Byggestyrelsen og Europa-Kommissionen værter ved et seminar med fokus på Østersøregionen

1   2   3   4   5   6   Næste side