Ny analyse: Succesfulde virksomheder tænker forretning og medarbejdere sammen

30-05-2016
Langsigtede strategier i forhold til at rekruttere og udvikle medarbejdernes kompetencer. Det er succesopskriften hos de danske virksomheder, som lykkes med at skaffe den rette, kvalificerede arbejdskraft, viser ny analyse. Danske Regioner og Akademikerne: Behov for nytænkning af systemet

Regioner opfordrer til fokus på kernedrift på sundhedsområdet

12-05-2016
Økonomiforhandlingerne mellem Danske Regioner og regeringen begynder torsdag, hvor det første møde finder sted i Finansministeriet. Danske Regioners formand Bent Hansen går til møde med optimisme og håb om fokus på de opgaver, der er kernen i det danske sundhedsvæsen

Regioner havde store udgifter i 2015, men har fået bedre styr på sygehusmedicin

20-01-2016
Prisen for sygehusmedicin voksede sidste år med 375 millioner kroner, og tilskud til folks køb på apotekerne steg også - modsat ventet

De regionale budgetter lever op til aftale med regeringen

15-01-2016
Efterårets besparelser i flere regioner og en stram prioritering af udgifterne har betydet, at regionernes budgetter holder sig inden for Økonomiaftalen i 2016

Sygehusene øger produktiviteten og behandler fortsat flere patienter

15-12-2015
Landets sygehuse øger endnu en gang produktiviteten, viser ny opgørelse for 2013-2014. Det vidner om et effektivt sundhedsvæsen, men fremover skal der fokuseres mere på, hvad der giver værdi for patienterne, siger regionsformand og sundhedsminister samstemmende

Større udgifter til sygehusmedicin end i 2014

06-11-2015
Trods en kort stagnation i medicinudgifterne i de seneste par måneder, er der samlet set fortsat tale om en stigning i udgifterne til og med 3. kvartal i år. Regionernes udgifter er 500 millioner kroner højere end sidste år

Behov for flere hænder i sundhedsvæsenet

27-10-2015
Sygehuse og hospitaler har i flere år behandlet flere patienter for de samme penge, men økonomien strammer til. Folketinget må prioritere behandlingen på sygehusene, siger Bent Hansen, formand for Danske Regioner

Stramme budgetter med fokus på patienterne

13-10-2015
Alle fem regioner har nu indgået aftaler om næste års budgetter. Trods stramme økonomiske rammer er det lykkedes at prioritere bedre sammenhæng og kvalitet for patienterne

Finanslov skal støtte patienter på udsatte områder

29-09-2015
Regeringen styrker sundhedsområdet med sit finanslovsudspil. Pengene skal bruges der, hvor de har størst værdi for patienterne, lyder det fra Danske Regioner

Sygehusbyggerier er godt styret

21-09-2015
Der bygges sygehuse med hvert sit udtryk - og regionernes styring af de store byggeprojekter har fået ros fra sundhedsøkonomer

Aftale om regionernes økonomi for 2016

20-08-2015
Danske Regioner gik til økonomiforhandlingerne med et ønske om at få tilført 2 milliarder kroner ekstra til dyr medicin og aktivitetsstigninger i 2016. Det samlede resultat er, at regionerne har fået ca. 1,5 milliarder kroner, heraf lidt over 1 milliard til medicin og øvrig sundhed

Få overblik over regionernes fællesudbud på ny hjemmeside

20-08-2015
Hjemmesiden www.regionsudbud.dk gik i luften den 20. august 2015. Siden vil gøre det lettere for leverandører, samarbejdspartnere og andre interesserede at finde information om blandt andet regionernes kommende, aktuelle og gennemførte fællesudbud

Historisk rekord: Flere patienter får hjælp af regionerne

16-08-2015
Antallet af behandlinger, screeninger og udredninger har aldrig været større. i 2014 fik 125.000 flere somatiske patienter behandling end året før. Det viser nye tal fra Danske Regioner

Sikre midler til patientbehandlingen i dagligdagen

05-05-2015
Forhandlingerne om regionernes økonomi for 2016 er skudt i gang. Sundhedsvæsenet er presset, og derfor er hovedtemaet for Danske Regioner, at der skal være tilstrækkelige ressourcer til en forsvarlig og sikker behandling af patienterne i hverdagen

Regionerne holder budgettet på det største velfærdsområde

30-04-2015
Regionerne har i 2014 overholdt budgettet på sundhedsområdet, men ligger tæt på grænsen for de økonomiske rammer. Regionerne leverer stadig mere sundhed for de samme penge, siger Bent Hansen, formand for Danske Regioner

Fremskrivning: Medicin-udgifter vil æde budgetterne i 2020

23-04-2015
Ny og meget dyr medicin er en bombe under sundhedsvæsenets økonomi – og fremtidsscenarierne skræmmer

Udskydelse af beslutning om finansieringsmodel løser ikke udfordringer for lokalbaner

20-03-2015
Regeringen lægger op til at droppe en 15 år gammel aftale om at lade et investeringstilskud til lokalbaner overgå til bloktilskud. Det kan muligvis mildne problemer i Region Sjælland midlertidigt, men skaber problemer for andre regioner

Ny strategi skal strømline regionernes indkøb og spare en milliard

23-02-2015
Danske Regioner er nu klar til at præsentere en samlet strategi for indkøbsområdet. Strategien skal frigøre yderligere en milliard kroner frem mod 2020 og rummer nye strategiske målsætninger

Regioner klar til nye initiativer på sundhedsområdet

12-11-2014
Spændende delaftale for finanslov for 2015 med fokus på en lang række vigtige områder og gode nye initiativer. Nu ser regionerne frem til samarbejdet om den konkrete udmøntning af midlerne

Hver anden regional krone bruges hos private leverandører

11-09-2014
Ny opgørelse viser, at halvdelen af de regionale budgetter går til at betale private leverandører. Det er langt mere end i de statslige beregninger af i hvor høj grad regionerne køber hos private virksomheder. Danske Regioner efterlyser derfor ny model for beregningen

Positivt med ekstra penge til sundhed

27-08-2014
Danske Regioner byder regeringens udkast til finanslov for 2015 velkommen - der er god brug for friske midler i et hårdt presset sundhedsvæsen. Næstformand Carl Holst undrer sig dog over, at regeringen hverken var til at hugge eller stikke i ved økonomiforhandlingerne i forsommeren

Stram aftale med fokus på implementering

03-06-2014
Danske Regioner har indgået aftale med regeringen om regionernes økonomi for 2015. Aftalen er stram og fokuserer på fortsat implementering af de store dagsordener: Udredningsret, bygning af nye sygehuse, akutmodtagelser, ligestilling af psykiatri med somatik mv. Regeringen har i øvrigt ønsket dæmpet vækst i sygehusaktiviteten

Behov for moderne bygninger i psykiatrien

21-05-2014
Danske Regioner er meget tilfreds med, at regeringen i sin psykiatriplan lægger op til at afsætte midler til anlæg i psykiatrien. Flere anlægskroner er nødvendige for at mindske brugen af tvang og øge kvaliteten i behandlingen, skriver formanden for Danske Regioner

Regioner holder budgettet

15-05-2014
Trods stor aktivitetsstigning har regionerne ingen budgetoverskridelser i 2013. Det viser regionernes regnskaber, der netop er offentliggjort hos Danmarks Statistik

Behov for økonomisk løft - især til anlæg og psykiatri

02-05-2014
Der er behov for et generelt økonomisk løft til sundhedsvæsenet, hvis regionerne skal sikre god kvalitet i behandlingen fremover. Der er i særlig grad brug for større økonomisk råderum til psykiatri og anlæg

Fortsat produktivitetsfremgang på de offentlige sygehuse i 2012

11-03-2014
Produktiviteten på de danske sygehuse er forbedret fra 2011 til 2012. I 2012 var sygehusene 1,4 procent mere produktive end i 2011. Det viser en ny rapport fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, Finansministeriet og Danske Regioner

Regionernes budgetter for 2014 overholder økonomiaftalen med regeringen

22-01-2014
Finansministeriet har udsendt en pressemeddelelse om de regionale budgetter for 2014

Regionerne sparer en milliard på indkøb

20-12-2013
Regionerne er godt på vej til at realisere målet om en milliardbesparelse på indkøb mellem 2010-2015. Pengene bliver brugt på flere behandlinger i sundhedsvæsenet

Ny satspulje-aftale: For meget spredehagl og bureaukrati

28-11-2013
Den nye satspulje-aftale rummer mange fine intentioner, men midlerne er meget begrænsede og spredt ud over alt for mange indsatser med tilhørende bureaukrati

Finanslov: Fint løft til psykiatrien - men pas på bureaukrati

27-11-2013
Ny finanslov giver regionerne mulighed for at bruge 100 millioner kroner ekstra på anlæg i psykiatrien og styrker indsatsen for nedbringelse af tvang. Pas nu på, at de gode ambitioner ikke druknes i nyt bureaukrati og detailstyring, advarer Danske Regioners formandskab

Opbakning til ny indkøbsstrategi

01-11-2013
Regeringens strategi for intelligent offentligt indkøb ligger fint på linje med de initiativer, regionerne allerede er i gang med at gennemføre

Forlig om budgettet for 2014 i alle regioner

17-09-2013
De indgåede budgetaftaler flugter med økonomiaftalen for 2014. Dermed tager regionerne fortsat ansvar for at sikre den offentlige økonomi. Med budgetaftalerne sikrer regionerne blandt andet arbejdspladser og investeringer i det nære sundhedsvæsen

Godt at produktivitets-kommissionen sætter fokus på incitamenter

09-09-2013
Produktivitetsudfordringerne i sundhedsvæsenet handler ikke om mangel på målsætninger og dokumentation men om uhensigtsmæssige incitamenter, vurderer Danske Regioner

Nye aftaler indgået med BPK

29-07-2013
Danske Regioner har afsluttet forhandlinger med Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker (BPK). Forhandlinger har været positive og konstruktive og medført en ny type aftaler i forhold til ret til hurtig udredning

Nyt regionalt kodeks for økonomistyring

12-06-2013
Nyt kodeks skal optimere økonomistyringen på alle landets sygehuse og sikre, at sygehusene ses og måles som en del af et samlet sundhedsvæsen

Udskiftning af nedslidt it-udstyr reducerer strømforbrug med fem millioner kroner

29-05-2013
Over 25 procent af Region Hovedstadens pc’er er blevet udskiftet med nyt, langt mere energibesparende udstyr. Det har reduceret strømforbruget svarende til 365 husstandes forbrug

Ingen sammenhæng mellem honorering og henvisninger

22-05-2013
Regionerne vil ikke bruge økonomiske incitamenter til at få de praktiserende læger til at lave færre henvisninger, men til at forbedre kvaliteten

Statslig aktivitetsfinansiering spænder ben for kvaliteten

17-05-2013
Regeringens udvalg for bedre incitamenter i sundhedsvæsenet har offentliggjort en ny rapport, der afdækker store problemer med statslig aktivitetsfinansiering. Alligevel har regeringen tænkt sig at bevare aktivitetsfinansieringen. Hav dog tillid til regionerne, lyder det fra Danske Regioners formand

Smartphones mindsker ventetid på Aalborg Universitetshospital

08-05-2013
Anvendelse af sporingsteknologi i portørfunktionen på Aalborg Universitetshospital mindsker ventetid for både portører og patienter og frigør tid for læger og sygeplejersker. Teknologien giver samlet en effektiviseringsgevinst på fem procent

Nye arbejdsgange giver øget produktion og mindre ventetid

24-04-2013
Gennemførelse af Lean på dialyseafsnittet på Holbæk Sygehus i Region Sjælland har resulteret i en halvering af sygefraværet, 10 procent højere produktion og kortere ventetider for patienterne

Benchmarking af regionernes fællesfunktioner

18-04-2013
Ny analyse af regionernes administrative ressourceforbrug viser, at der i perioden 2010- 2012 er opnået besparelser på 110 millioner kroner

Solceller sikrer flere penge til patienterne i Region Syddanmark

10-04-2013
Solceller på sygehustage i Region Syddanmark frigør cirka 7 millioner kroner om året på strømbudgettet. Det kommer patienterne til gode og giver et boost til både miljø og beskæftigelse

Central varemodtagelse på Region Nordjyllands sygehuse sparer tid og forbedrer hygiejnen

03-04-2013
Ny central varemodtagelse på Region Nordjyllands sygehuse betyder, at sundhedspersonale ikke længere skal pakke varer ud. Ordningen frigør ressourcer for 2 millioner kroner

Sygehusene fører an i den offentlige produktivitetsvækst

05-12-2012
Det offentlige har en væsentlig højere vækst i produktiviteten end det private erhvervsliv, viser en ny opgørelse fra Danmarks Statistik

Ny dagsorden for en moderne offentlig sektor

29-11-2012
Det har afgørende betydning for landets samlede økonomi, at den offentlige sektor er effektiv og produktiv. Vi skal udnytte ressourcerne optimalt og levere ydelser af høj kvalitet. Derfor vil vi sætte en ny dagsorden for den offentlige sektor, skriver formand for Danske Regioner Bent Hansen i dag i et fælles debatindlæg sammen med Økonomi- og Indenrigsminister Margrethe Vestager og KL-formand Erik Nielsen.

Fortsat høj produktivitet på sygehusene

15-11-2012
Trods økonomisk krise og kraftig reduktion af udgifterne i den offentlige sektor bliver der stadig mere sygehusbehandling ud af de samme penge i regionerne

Besparelse på tilskud til tandrensninger

09-11-2012
Danske Regioner har ikke på noget tidspunkt regnet på eller på anden måde forholdt sig til den konkrete model for begrænsning af tilskuddet til tandrensning, som indgår i finansieringen af forliget om kriminalforsorgen

102 milliarder kroner til sundhed i 2013

15-09-2012
Regionerne har indgået brede politiske forlig om budgetterne for 2013. Budgetterne sikrer, at økonomiaftalen med regeringen overholdes, og er derved med til at skabe balance i dansk økonomi. I alt er der afsat knap 102 milliarder kroner til sundhedsområdet

Mindre andel af BNP går til sundhed

16-07-2012
Fra 2009 til 2010 faldt udgifterne til BNP med 0,4 procent. I samme periode er produktiviteten i sundhedsvæsenet steget

Regionerne hilser KL’s aftale med regeringen på sundhedsområdet velkommen

10-06-2012
Den nye aftale mellem KL og regeringen slår blandt andet fast, at kommunerne skal styrke og systematisere den kommunale forbyggelsesindsats. Det kan give bedre sammenhæng i den samlede sundhedsindsats

Regionernes økonomi for 2013 er forhandlet på plads

09-06-2012
Regeringen og regionerne har indgået aftale om blandt andet flere behandlinger, bedre kvalitet for patienterne og en højere prioritering af psykiatrien

Rigsrevisionen tilfreds med regionernes indsats på sygehusmedicinområdet

16-05-2012
En ny rapport om indkøb af sygehusmedicin, som Rigsrevisionen har offentliggjort, viser, at regionerne har iværksat gode initiativer for at sikre indkøb af sygehusmedicin til lavest mulige priser

Regionernes regnskaber 2011

16-05-2012
Takket være en målrettet indsats har regionerne nedbragt udgifterne på sundhedsområdet med 1,8 milliarder kroner fra 2010 til 2011

Regionerne sparer allerede på patientbefordring

25-04-2012
Finansministeriet mener, at regionerne kan spare 70 millioner kroner på patientbefordring. Men regionerne har fokus på mulighederne for effektivisering og har allerede høstet de fleste gevinster

Regionerne overholdt budgetterne i 2011

29-03-2012
Indberetninger fra regionerne viser, at budgetterne blev overholdt i 2011. Samtidig er antallet af behandlinger i sundhedsvæsenet steget med 4 procent. Samlet set viser regnskaberne et lille overskud på driften på knap 2 procent i forhold til det aftalte udgiftsniveau

Enighed om at udbudsdirektiv skal forenkles

06-12-2011
Regering, regioner og kommuner er enige om, at Danmark under det kommende EU-formandskab skal arbejde på at få forenklet udbudsreglerne for offentlige virksomheder i EU

Sygehusene sætter rekord i produktivitet

30-11-2011
Fra 2009 til 2010 øgede de offentlige sygehuse deres produktivitet med 5,6 procent. Aktiviteten på sygehusene er vokset, samtidig med at udgifterne er faldet med 0,8 procent

Regioner tilfredse med finanslovaftale på sundhedsområdet

17-11-2011
Danske Regioner er godt tilfredse med finanslovaftalen på sundhedsområdet, der betyder yderligere en halv milliard kroner til sundhed. Særligt hæfter regionerne sig ved, at der nu er sat midler af til at udarbejde kliniske retningslinjer

Ny finanslov kan styrke samarbejdet mellem regionerne og Epilepsihospitalet Filadelfia

17-11-2011
Danske Regioners formandskab er glade for, at det er lykkedes forligspartierne bag den kommende finanslov at finde ekstra midler til at forbedre samarbejdet mellem regionerne og Epilepsihospitalet Filadelfia

Danske Regioner efterlyser mere fleksible EU-udbudsregler

07-11-2011
EU-Kommissionen er på vej med udkast til nye fælles europæiske udbudsregler. Der er brug for en mærkbar forbedring, lyder det fra Danske Regioner, der henviser til de danske regler på områder

Ny benchmark af støttefunktioner i regionerne

26-10-2011
Der er stor forskel på, hvor meget sygehusene betaler for vask og rengøring, viser en ny benchmark. Nu vil regionerne se på, hvordan man kan bruge rapportens konklusioner til yderligere at optimere driften

RADS sparer sundhedsvæsenet for 130 millioner kroner til dyr sygehusmedicin

21-10-2011
Brystkræftpatienter sikres nu samme kvalitet i lægemiddelbehandlingen landet over. Samtidig sparer regionerne 130 millioner kroner på medicin til efterbehandling, blandt andet fordi der er faglig enighed om, hvilken medicin der skal anvendes

Regionernes budgetter er på plads

27-09-2011
Alle regioner har nu indgået politiske forlig om budgetterne for 2012. Regionerne overholder de økonomiske rammer, der er fastsat i økonomiaftalen med regeringen for 2012. Aftalen giver plads til en samlet vækst på 1,5 milliarder kroner

Regionerne ser frem til at øge samarbejde med det private erhvervsliv

27-06-2011
En række af regionernes ønsker til et bedre samarbejde mellem sundhedssektoren og private virksomheder bliver nu taget op af regeringen. Men regionerne havde gerne set endnu bedre mulighed for OPP i forbindelse med regeringens udspil ”Sund Vækst”

Depressionsordning sprænger rammerne

20-06-2011
Folk, der er ramt af depression, henvises i stor udstrækning til psykologbehandling med tilskud. Det ser ud til at mindske risikoen for langtidssygemeldinger. Men to ud af tre henvisninger falder uden for de aftalte kriterier og økonomiske rammer

Regionerne har indgået økonomiaftale for 2012

02-06-2011
Regionerne får 1,5 milliarder kroner ekstra til sundhedsområdet næste år og bedre muligheder for at udbygge og renovere sygehusene

Mere overvågning – nej tak

01-06-2011
Regionerne støtter klare mål for udviklingen i det offentlige forbrug. Men sanktioner og stramme bånd bør skrottes. Der er ikke brug for flere initiativer til, hvordan regionerne skal styre økonomien

Ambitiøse mål om effektivisering af indkøb og logistik

01-06-2011
Regionerne køber ind for over 36 milliarder kroner om året. Men selv storindkøb kan fortsat effektiviseres. Ved at optimere indkøb og logistik vil regionerne frem mod 2015 spare én milliard kroner

Klogt sygehusbyggeri kræver videndeling

25-05-2011
Analyser og videndeling skal sikre begavet og fremtidssikret sygehusbyggeri

Sygefraværet falder i regionerne for tredje år i træk

20-05-2011
Fra 2009 til 2010 er der sket et fald i sygefraværet i regionerne, idet hver enkelt af de 120.000 fuldtidsansatte i gennemsnit er syge en halv dag mindre. Det svarer til, at der er 223 fuldtidsansatte mere på arbejde hver dag året rundt

Regionerne forventer balance i økonomien i 2011

19-05-2011
En stram styring af regionernes økonomi - som blandt andet har betydet 3.000 færre ansatte fra 2010 til 2011 - sikrer balance i den regionale økonomi i år

Stor interesse for samarbejde mellem regioner og Medicoindustrien

13-05-2011
Den rekord store deltagelse ved Medicoseminar 2011 vidner om et tæt samarbejde mellem den offentlige og private sektor

Åbenlyse usandheder fra privathospitalerne

06-05-2011
Et nyt notat fra Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker (BPK) er så håbløst forfejlet og misvisende, at det kalder på en reaktion

Regionerne har styr på økonomien

04-05-2011
Det er stærkt misvisende, når det i regeringens forslag om udgiftslofter for den offentlige sektor fremgår, at ”regionerne generelt ikke har overholdt de økonomiske rammer”

Pengene går til sundhed – ikke til administration

03-05-2011
Ny analyse viser, at regionerne administrerer sundhedsvæsenet effektivt og ensartet. Udgifterne til administrativt personale udgør blot 4,4 procent af en samlet omsætning på godt 100 milliarder kroner. Det er lavt, også i international sammenhæng

Medicinske patienter er indlagt i kortere tid

27-04-2011
En ny benchmark-analyse af behandlingspraksis for medicinske patienter viser, at patienterne er indlagt i markant kortere tid end tidligere. I stedet øges den ambulante behandling

Udebliver patienten, skal det koste

14-04-2011
Penge op ad lommen eller om bag i køen. Tre ud af fire danskere er parate at give patienter, der bliver væk fra aftaler før og efter en operation, en økonomisk straf. Hver femte mener, at patienter, der udebliver uden grund, skal bagest i køen igen

Regioner om 2020-planen: Skrot sanktioner og stramme bånd

12-04-2011
Regionerne støtter klare mål for udviklingen i det offentlige forbrug. Flerårige rammer giver bedre muligheder for planlægning i regionerne. Men skrot sanktionerne og de stramme bånd, lyder det fra Danske Regioners formand, Bent Hansen

EU's udbudsregler er dybt bureaukratiske

11-04-2011
Regionerne er tvunget til at bruge en masse ressourcer på at gennemføre udbud efter komplicerede EU-regler. Men kun meget sjældent byder en leverandør fra et andet EU-land på opgaverne

Nyt lovforslag lægger gift for samarbejdet om forebyggelse

23-03-2011
Større ekstraregninger til kommunerne og brok i samarbejdet om forebyggelse mellem kommuner og regioner. Det vil være resultatet, hvis regeringens nye forslag om ændring af kommunernes medfinansiering på sundhedsområdet bliver vedtaget i Folketinget

RADS sparer 50 millioner kroner på dyr sygehusmedicin

14-03-2011
Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin (RADS) har afsluttet arbejdet med de tre første lægemiddelgrupper. Resultatet er ens behandlingsvejledninger for patienter med hiv/aids, sklerose og hepatitis - og en besparelse på 50 millioner kroner

Historisk godt regnskab fra regionerne

12-03-2011
Med en marginal overskridelse på 200 millioner kroner og en vækst i aktiviteten på knap 5 procent leverede de fem regioner et historisk godt resultat i 2010

Patientforløb mellem regionerne

03-02-2011
Hver region skal ud fra sit befolkningsgrundlag sikre, at alle regionens borgere kan tilbydes relevant diagnostik og behandling. Imidlertid vil en del af tilbuddene skulle tilvejebringes udenfor regionen

Aftale om takster og vilkår for det frie sygehusvalg

28-01-2011
Danske Regioner og Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker (BPK) er enige om takster og vilkår for behandlinger under det udvidede frie sygehusvalg

Regionerne havde ikke mulighed for at ændre prisen på fedmeoperationer

20-01-2011
Regionerne havde i 2007 reelt ikke mulighed for at forhandle priserne på behandlinger på privathospitaler ned. Det konkluderede Rigsrevisionen allerede i 2009. Bent Hansen retter kritikken mod de forhandlingsrammer, som regeringen havde fastsat

Private sygehuses markedsandel er dobbelt så stor som hidtil antaget

06-01-2011
Private sygehuse og klinikker tegner sig for cirka fem procent af de behandlinger, der løses i det offentlige sygehusvæsen, viser ny opgørelse fra Danske Regioner

Rigsrevisionen anerkender 2009 som et særligt år

15-12-2010
Danske Regioner er enige i Rigsrevisionens vurdering af, at 2009 var et særligt år for det danske sundhedsvæsen. Derudover hæfter regionerne sig ved, at Rigsrevisionen fremover forventer risiko for budgetoverskridelser

Bedre kontrol af brystkræft-undersøgelser på private klinikker

16-11-2010
Danske Regioner vil have strammet op på kontrollen af private klinikker og speciallæger, som undersøger kvinder med mistanke om brystkræft

Regionerne sikrer historisk lav vækst i sundhedsudgifterne

29-10-2010
Nye tal viser, at tidligere års høje vækstrater i udgifterne til sundhedsvæsenet er vendt til fordel for en rekordlav vækst mellem 2009 og 2010

Regionerne er centrale for EUs vækststrategi

13-10-2010
Regionerne spiller en væsentlig rolle for væksten i EU. Det var det klare budskab på EU konferencen for europæiske regioner og kommuner, Open Days, som fandt sted den 5.-7. oktober 2010 i Bruxelles

Nordisk samarbejde skal give indkøbsbesparelser i regionerne

08-10-2010
Danske Regioner har taget initiativ til et nordisk samarbejde mellem indkøbschefer i sundhedssektoren. Samarbejdet skal hjælpe regionerne til en besparelse på tre milliarder kroner frem mod 2015

Regionerne holder sig inden for økonomiaftalen i 2011

24-09-2010
Regionerne tager medansvar for genopretningen af den danske økonomi og har vedtaget budgetter, hvor udgifterne til sundhedsvæsenet holder sig inden for økonomiaftalen

Udviklingen i antal regionalt ansatte

06-09-2010
Antallet af administrative medarbejdere i regionerne er ikke er ændret fra maj 2009 til maj 2010. I samme periode steg antallet af akademikere i regionerne med 6 procent. De ekstra akademikere sikrer besparelser og bedre opgaveløsning

Ny aftale: Sundheds-it er et regionalt ansvar

18-06-2010
Regeringen og Danske Regioner har i forbindelse med økonomiaftalen for 2011 indgået en særskilt aftale om sundheds-it. Aftalen slår fast at sundheds-it på sygehusene er et regionalt ansvar

Regionerne har indgået økonomiaftale for 2011

12-06-2010
Der bliver tilført to milliarder kroner i 2011 til sundhedsområdet i den ny økonomiaftale. 1,5 milliarder kroner er til drift og 0,5 milliarder kroner er til særlige områder uden for sygehusområdet

Ambitiøse mål for regionernes sundheds-it

03-06-2010
Regionerne lancerer nu målene for deres nye fælles it-organisation. Den gennemgribende indsats kan i løbet af ti år skabe gevinster i milliardklassen - gevinster, som kan være med til at finansiere højere kvalitet i behandling af patienterne på landets sygehuse

Regionerne effektiviserer for 2,6 milliarder kroner

02-06-2010
Regionerne har med effektiviseringsplanen ”Mindre spild, mere sundhed” fremlagt en række ambitiøse politiske mål for, hvordan de i fællesskab kan frigive 2,6 milliarder kroner frem mod 2013

Ligeløn på det regionale arbejdsmarked

28-05-2010
Regeringens lønkommission har offentliggjort sin redegørelse. En væsentlig konklusion er, at der er ligeløn på det regionale arbejdsmarked

Regionerne vil spare tre milliarder frem mod 2015

04-05-2010
Øget og bedre samarbejde på tværs af regionerne om indkøb af medicin og udstyr og en mere optimeret logistik kan spare regionerne for tre milliarder kroner over fem år

Kommuner og regioner sparer på energien

27-04-2010
Danske kommuner og regioner køber energimærkede produkter, følger Center for Energibesparelsers vejledninger ved indkøb, gennemfører energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger og har fokus på energiledelse

Regionerne brugte 1,1 procent mere i 2009

14-04-2010
Regionernes regnskab for 2009 viser nu, at budgetoverskridelsen i sundhedsvæsenet ligger på 1,1 procent. Antallet af behandlinger er fra 2008 til 2009 vokset med 10 procent

Tillykke til økonomi- og erhvervsministeren

04-03-2010
Formand for Danske Regioner Bent Hansen og formand for Udvalg for Regional Udvikling Carl Holst har i et velkomstbrev ønsket den nye økonomi- og erhvervsminister Brian Mikkelsen tillykke med udnævnelsen, idet de ser frem til et godt samarbejde

Afregningstakster til private sygehuse fastlagt

03-03-2010
Et voldgiftsnævn har afsagt kendelse om taksterne for en række behandlinger, som private hospitaler udfører under det udvidede frie sygehusvalg. Taksterne er dog på flere områder et stykke fra de udmeldte referencetakster fra ministeriet

Positivt at sundhedsområdet prioriteres højt

24-02-2010
Regeringen prioriterer sundhedsvæsenet højt og er villig til fortsat at tilføre det ekstra ressourcer. Det fremgår af regeringens nye arbejdsprogram, hvor et af målene er, at Danmark skal være blandt de 10 lande i verden, hvor man lever længst

Udgifter til fejlbehandling i det private stiger voldsomt

17-02-2010
På kun tre år er der sket mere end en tredobling af regionernes udgifter til patienter, der som følge af fejlbehandling på et privathospital er blevet tilkendt en erstatning

Ingen henvisninger til de private hospitaler på fem behandlingsområder

08-02-2010
De private hospitaler har valgt at opretholde muligheden for at behandle patienter på syv ud af de 12 behandlingsområder, hvor Brancheforeningen for private hospitaler og klinikker (BPK) ikke har ønsket at indgå aftale om takster med Danske Regioner

Sammenbrud i forhandlingerne med privathospitalerne

04-02-2010
Forhandlingerne mellem Danske Regioner og Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker (BPK) om taksterne for behandlinger i det private er brudt endeligt sammen. Det på trods af et rimeligt udspil fra Danske Regioner

Muligheder for vækst i regionernes sundhedsudgifter i 2010

04-02-2010
I artikel i Jyllands-Posten den 4. februar 2010 om sygehusøkonomi omtales et notat fra Danske Regioner. Læs notatet i sin helhed her

Operationer gennemføres trods manglende aftale

03-02-2010
Selv om det ikke lykkes Danske Regioner at indgå aftale med Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker (BPK) inden den 7. februar om betalingen for 15 behandlingsområder, så vil operationer ikke blive aflyst fra på mandag. Alle patienter, der allerede er henvist til private sygehuse og klinikker, kan derfor forvente at blive behandlet, som det hele tiden har været planlagt

Fortsat uenighed med privathospitalerne om afregningstakster

02-02-2010
Danske Regioner og Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker (BPK) er stadig langt fra hinanden i forhandlingerne om taksterne på de områder under det udvidede frie sygehusvalg, hvor der ikke var enighed op til 1. januar 2010

Regionernes økonomistyring er det muliges kunst

27-01-2010
Styringen af økonomien i regionerne er ansvarlig - selv under vanskelige vilkår. Debatindlæg af Kristian Heunicke, cheføkonomi i Danske Regioner

Nye delaftaler mellem Danske Regioner og privathospitalerne

05-01-2010
Danske Regioner og Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker (BPK) er enige om takster og vilkår pr. 1. januar 2010. Dermed kan patienter også fra nytår benytte sig af et privat hospital, hvis ventetiden i det offentlige overstiger én måned

International undersøgelse: Regioner giver vækst

16-11-2009
Flere ressourcer og mere regionalt selvstyre fremmer den økonomiske vækst, viser en ny undersøgelse fra Basel Economics i Schweiz

Store underskud i det statsstyrede norske sundhedsvæsen

16-11-2009
En helt ny undersøgelse gennemført af den norske Rigsrevision viser, at de professionelle bestyrelser, der driver det norske sundhedsvæsen for staten, ikke kan styre økonomien

Regionerne overholder igen økonomiaftalen med regeringen

18-09-2009
Regionerne har netop indgået forlig om budgetterne for 2010. Regionernes budgetter ligger inden for aftalen med regeringen. Det er fjerde år i træk, at regionerne holder budgetterne inden for de aftalte udgiftsrammer

Finanslovsforslag mangler investeringer i sundhedsvæsenet

25-08-2009
Regeringen fremlagde den 25. august 2009 deres finanslovsforslag for 2010. Heri var der ikke afsat de nye midler til investeringer i sundhedsvæsenet, som der er brug for

10.000 ekstra unge i den offentlige sektor

20-05-2009
Krisen gør det nødvendigt at tage 10.000 ekstra unge ind i den offentlige sektor. Det foreslår Bent Hansen, formand for Danske Regioner, som selv åbner op for 1.000 nye medarbejdere i regionerne – blandt andet flere praktikpladser

Fremryk investeringer i sundhedsvæsenet

16-03-2009
Regionerne ønsker at fremrykke renovering og vedligeholdelse på sygehusene

Fremryk investeringer i sundhedsvæsenet

16-03-2009
Regionerne ønsker at fremrykke renovering og vedligeholdelse på sygehusene

Regionerne bruger det private meget

04-03-2009
For hver krone regionerne bruger i sundhedsvæsenet, bruges de 44 øre på det private marked. Det viser en ny undersøgelse fra Danske Regioner

Regioner kan skaffe 3.000 arbejdspladser

11-02-2009
Hvis regeringen giver 1,5 milliarder kroner til en stribe mindre anlægsprojekter på landets sygehuse, så kan regionerne skaffe 3000 arbejdspladser i år

Regionerne vil spare på energien

13-01-2009
Danske Regioner og Klima- og Energiministeriet har indgået ny aftale, som fremmer regionernes indsats for at spare på energien

Nye offentlige investeringer vil gavne patienter

08-01-2009
Regionerne vil være klar med en stribe anlægsprojekter, der vil gavne både patienter og beskæftigelsen, hvis regeringen øger de offentlige investeringer

Styr på de store anlægsprojekter

10-12-2008
Regionerne har vedtaget at følge fem hovedprincipper for økonomisk styring af større anlægsprojekter

Styr på de store anlægsprojekter

10-12-2008
Regionerne har vedtaget at følge fem hovedprincipper for økonomisk styring af større anlægsprojekter

Finanslovsaftale giver flere penge til sundhedsområdet

11-11-2008
Regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance indgik i weekenden en finanslovsaftale på sundhedsområdet. Aftalen betyder blandt andet, at der tilføres 100 millioner kroner til at få nedbragt den ventetidspukkel, som opstod under forårets strejke, samt 100 millioner kroner fra kvalitetspuljen til lægehelikoptere i 2011

Voldsom stigning i udgifter til private hospitaler

06-10-2008
I de første syv måneder i 2008 betalte regionerne 642 millioner kroner for behandling af patienter på private sygehuse. Tallet for samme periode i 2007 var 374 millioner kroner. Det viser en ny opgørelse fra Danske Regioner

Regionerne er garant for den gode udvikling af hjerteområdet

03-10-2008
Danske Regioner forventer at bruge langt flere penge til hjerteområdet end de 100 millioner kroner, Folketinget har sendt videre til regionerne via bloktilskud i 2008

Regionerne lever op til økonomiaftalen med regeringen

01-10-2008
De regionale budgetter for 2009 er blevet vedtaget. Regionerne har for tredje år i træk budgetteret inden for det aftalte niveau.

Budgetlægning i regionerne

17-09-2008
Regionsrådene er ved at lægge sidste hånd på regionernes budgetter for 2009. Et intenst forløb er ved at være afsluttet

Aftale på plads om afvikling af ventetidspuklen

26-06-2008
Danske Regioner, Sammenslutningen af Privathospitaler og Privatklinikker i Danmark (SPPD) og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse er blevet enige om, hvordan de sammen afvikler puklen efter konflikten på landets sygehuse

Regionernes indkøbsstrategi for 2008 præsenteret

03-06-2008
Regionerne offentliggjorde den 1. juni 2008 en samlet revideret indkøbsstrategi, som er en opfølger på den fælles strategi, som blev lanceret i 2007. Den nye strategi indeholder 28 konkrete initiativer, som skal være med til at fortsætte effektiviseringen på indkøbsområdet og styrke samarbejdet mellem regionerne

Fakta om økonomiske konsekvenser af strejken

22-04-2008
Det er fremgået i nogle medier, at regionerne samlet set sparer 35 millioner kroner dagligt under strejken. Det er ikke korrekt

Effektiv administration og indkøb i regionerne

09-04-2008
En ny analyse fra Danske Regioner viser blandt andet, at det kun er en lille del af regionernes medarbejdere, der beskæftiger sig med administrative opgaver, og at de fem regioner har fokus på effektivisering af indkøb

Betydelig vækst i regionernes budgetter for 2008

15-01-2008
Regionernes budgetter for 2008 indeholder en betydelig vækst i udgifterne på sundhedsområdet. Der er også en vækst på området for regional udvikling, herunder til en øget indsats mod jordforurening

Psykiatriaftalen 2007 - 2010

09-11-2007
Psykiatrien er et tema under valgkampen. I debatten har der blandt andet været fremført udsagn om, hvor mange midler regionerne er tildelt til psykiatrien. Til faktuel oplysning er nedenstående udarbejdet

Regioner overholder aftale med regeringen

26-09-2007
Alle regioner har nu med brede politiske forlig vedtaget deres budgetter for 2008. Igen i år er økonomiaftalen med regeringen overholdt

Pressemeddelelse: Danske Regioner tager positivt imod finanslovsforslag

28-08-2007
”Vi er glade for, at prioriteringen af sundhedsområdet sker indenfor det etablerede aftalesystem med regionerne, og at regeringen vil drøfte akutbehandlingen af livstruende kræftbehandling direkte med Danske Regioner. Vi vil gå konstruktivt ind i drøftelserne med regeringen om, hvad kræftbehandlingen kommer til at koste”

Sundhedsvæsenet skal fremtidssikres

24-04-2007
Kronik af indenrigs- og sundhedsminister Lars Løkke Rasmussen (V) og formand for Danske Regioner Bent Hansen (S)

Pressemeddelelse: Regionerne effektiviserer indkøbet, 25 mia. kr. i spil

21-03-2007
Danske Regioner lancerer nu en samlet indkøbsstrategi, som skal effektivisere regionernes indkøb yderligere. Indkøbsstrategien er endnu et indspil fra regionerne til Regeringens kvalitetsreform. Regionernes samlede indkøb udgør hvert år op imod 25 mia. kr.

1   2   3   4   5   6   Næste side