PROCRIN - Program for Clinical Research Infrastructure

PROCRIN skal bygge bro mellem forskning og klinisk praksis. Programmets ambitiøse vision er at understøtte langsigtede bestræbelser på at sikre, at alle data relateret til en person i hele sundhedsvæsenet opsamles systematisk, undergår kvalitetssikring og er tilgængelige for forskning og klinisk anvendelse samtidig med, at fortrolighed sikres bedst muligt for det enkelte individ

  PROCRIN 

I Danmark har vi en lang tradition for at indsamle og forske i sundhedsdata. Det har resulteret i bedre forebyggelse af sygdomme og forbedret behandling af patienter. Der hersker stor respekt om den danske sundhedsforskning, og denne gunstige position styrkes yderligere af PROCRIN – Program for Clinical Research Infrastructure.

Danmark har en enestående mulighed for forskning i databaser – og alligevel bliver mange af de eksisterende, unikke data ikke udnyttet tilstrækkeligt. Danmarks cirka 60 nationale, kliniske kvalitetsdatabaser, de praktiserende lægers database og de nationale sundhedsregistre har alle et uudnyttet potentiale, først og fremmest på grund af mangel på ensartet infrastruktur, ekspertise og synliggørelse.

PROCRIN vil adressere disse begrænsninger ved at forbinde data fra disse databaser og ved at fremme samarbejde og kommunikation mellem de forskellige interessenter.

For at klinisk evidens kan blive mere valid, må datakvaliteten styrkes, og de mange databaser integreres. PROCRIN vil forbedre mulighederne for at følge de kliniske forløb for den enkelte patient fra fødsel til den første kontakt med den praktiserende læge og gennem hele livet.

PROCRIN vil yderligere udvikle nye metoder til at validere og analysere store datamængder. En standardiseret klassifikation af kliniske data kombineret med tilgængelig ekspertise og synlighed vil kunne medvirke til at imødegå samfundets mest presserende sundhedsudfordringer: en aldrende befolkning, behovet for personlig medicin, udvikling af nye behandlingsmetoder, kvalitetssikring og styring af sundhedsvæsenets omkostninger. Disse krav til sundhedsvæsenet understreger behovet for en forbedret forskningsinfrastruktur.

PROCRINs betydning på kort og langt sigt    
På kort sigt vil programmet oplyse forskere og andre interessenter om indholdet og omfanget af alle de informationer, som er til rådighed. I den proces vil grundlaget for fremtidigt samarbejde mellem forskere og studerende blive etableret.

De største gevinster ved PROCRIN realiseres på langt sigt. PROCRIN vil medvirke til at skabe den mest komplette og nyttige nationale befolkningsbaserede kliniske datainfrastruktur i verden, hvilket vil højne forskning og klinisk praksis mange år frem i tiden. Disse enestående befolkningsbaserede data af høj kvalitet vil vedvarende tiltrække forskningstalenter og finansielle ressourcer til gavn for folkesundheden.

Senest opdateret  08-09-2015 af Maj Sander Erstrup
Oprettet 13-04-2015 af Maj Sander Erstrup

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kontakt

Jørgen Jørgensen
Programleder
T: 35 29 84 26
M: 61 24 25 78
joj@regioner.dk