Udgivelse

Fra startup-nation til scaleup-nation

Danske Regioner og Mandag Morgen har sammen fastsat et nyt erhvervspolitisk fokus: scaleups. For det er, når danske virksomheder i hele landet vokser fra små til mellemstore til store, at nye job og vækst bliver skabt.

VÆKST

Effekter og resultater

Med hjælp fra de regionale vækstfora har private virksomheder skabt næsten 14.000 nye job i hele Danmark. Effektmålinger viser, at de virksomheder, der har deltaget i regionale indsatser, også har øget deres omsætning med 34 milliarder kroner.

Tema

Kvalificeret arbejdskraft i hele Danmark

Gode vækstvilkår i Danmark kræver, at virksomheder i hele landet kan rekruttere arbejdskraft med de rette kompetencer.

Flere prognoser peger på, at problemet vmed forgæves rekrutteringer vil vokse, så der i 2020 eksempelvis vil mangle over 30.000 faglærte, mens der vil være over 100.000 ufaglærte i overskud.

Danske Regioner har derfor samlet de regionale erfaringer om rekruttering i 10 konkrete anbefalinger, der skal medvirke til at sikre fremtidens forsyning af kvalificeret arbejdskraft.

TEMA

10 anbefalinger til at sikre kvalificeret arbejdskraft

  1. Uddannelserne skal passe bedre til erhvervslivets behov i hver region
  2. Antallet af studiepladser skal bestemmes ud fra det nuværende og fremtidige behov for arbejdskraft
  3. Bedre rekruttering og fastholdelse af internationale talenter
  4. Erhvervsuddannelserne skal være tilgængelige og attraktive for de unge
  5. Flere forpligtende uddannelsessamarbejder og flere campusløsninger
  6. Hæv niveauet hos kommende elever
  7. Flere skal vælge erhvervsuddannelser efter folkeskolen
  8. Bedre virksomhedsbetjening og større forventninger til virksomhederne
  9. Adgang til fleksibel voksen- og efteruddannelse i hele landet
  10. Opkvalificering rettet mod virksomhedernes konkrete behov
HØRINGSSVAR

Hvad mener Danske Regioner om ...

Vi udarbejder løbende høringssvar, og i arkivet kan du finde vores høringssvar om trafik, miljø, klima, turisme og andre sagsområder under regional udvikling - og alle de andre politikområder, vi arbejder med.

PUBLIKATIONER

Læs mere

Sammenhæng i den kollektive trafik_forside.png

I vores publikationsarkiv finder vores udgivelser om vækst og regional udvikling - foruden naturligvis magasiner, pjecer og andre publikationer om Danske Regioners indsatser på andre sagsområder.

Pendling

Sådan kommer danskerne på arbejde og til uddannelse

Efter en længere periode, hvor flere og flere danskere har brugt den kollektive trafik og cyklen til at komme på arbejde, har der siden 2013 været en tendens til, at flere vælger bilen i stedet.

På landsplan benytter fire ud af ti pendlere i alderen 16-65 år dog stadig gang, cykel eller kollektiv trafik til arbejde og uddannelse. Der er samtidig store regionale forskelle på pendlernes valg af transportmiddel.

Udvikling - pendling.png (1)

Udvikling i transportmidlernes andel af pendlerture, 2007-15 (indeks, basisår: 2007)

Kilde: Transportvaneundersøgelsen (2007-2015).

vækst

Scaleup-virksomheder skaber arbejdspladser

"I Danmark mangler vi simpelthen virksomheder, der vokser sig store og stærke. Nu udvælger vi gennem Scaleup-Denmark målrettet virksomheder med et gedigent vækstpotentiale og træner dem som eliteatleter".

Sådan siger Jens Stenbæk, næstformand i Danske Regioner, om en ny satsning, som på tre år skal skabe 1200 nye arbejdspladser og en meromsætning på 2 milliarder kroner.

scaleop-flere-arb-pladser-550.png
Trepartsaftale

Nu skal der skabes praktikpladser

Arbejdsmarkedets parter - herunder Danske Regioner - og regeringen har indgået trepartsaftale om at sikre mere kvalificeret arbejdskraft til fremtidens vækst i hele Danmark. Regionerne står klar til at løfte sin del af praktikplads-indsatsen, siger Bent Hansen, formand for Danske Regioner.

Trepart_illu.jpg

Læs også vores udspil Kvalificeret arbejdskraft i hele Danmark.

RELATEREDE NYHEDER

Læs mere

Gymnasier i landdistriker risikerer at mangle elever

Det almene gymnasium tiltrækker igen i år langt størstedelen af de unge, men faktisk er antallet af unge, der vælger det almene gymnasium, faldet betragteligt på et enkelt år. Faldet kan fortsætte de kommende år, og det udfordrer især gymnasier i landområderne, siger Jens Stenbæk, næstformand i Danske Regioner.

Læs mere

Gode takter i anbefalinger om udsatte unge

En stor gruppe unge er i risiko for at blive tabt både i uddannelsessystemet og i samfundet generelt. "Nye anbefalinger fra regeringens ekspertgruppe har gode tiltag til at vende udviklingen, men der er behov for et tættere og mere konkret samarbejde omkring de unge", siger Jens Stenbæk, næstformand i Danske Regioner

Læs mere

Byggeri af nye sygehuse giver boom af praktikpladser

Ofte hører vi om manglen på praktikpladser til unge, men der er også lyspunkter: Der er de seneste år skabt 500 praktikpladser i kraft af de mange nye sygehusbyggerier.

"Alle regioner stiller krav til entreprenører om, at de skal skabe praktikpladser, når de får byggeopgaver for regionerne", siger Jens Stenbæk, næstformand i Danske Regioner.

Læs mere

Flere danskere tager bilen på arbejde

Bus, cykel og tog er for nedadgående, og antallet af biler på de danske veje er i kraftig stigning. Det er konklusionen af en ny pendlingsanalyse foretaget af Danske Regioner.

- Det er ikke en god løsning blot at udvide motorvejsnettet. En udvidelse kan give en kortvarig forbedring, men ikke løse trængselsproblemerne på den lange bane. Her er løsningen snarere kollektiv trafik, siger trafikforsker Per Homann Jespersen.

Læs mere