erhvervsfremme

Ja til mere effektiv erhvervsfremme, men centralisering gavner ikke virksomhederne

Et ekspertudvalg har fremlagt forslag til et nyt erhvervsfremmesystem. I Danske Regioner bakker vi op om ambitionen om forenkling og effektivisering, men advarer mod massiv centralisering. Det vil skade virksomhederne.

publikation

Fokus. Forenkling. Forbedring.

Danske Regioner vil bidrage til at skabe et nyt erhvervsfremmesystem, som skal sikre vækst og beskæftigelse i hele Danmark.

Tema

Kvalificeret arbejdskraft i hele Danmark

Gode vækstvilkår i Danmark kræver, at virksomheder i hele landet kan rekruttere arbejdskraft med de rette kompetencer.

Flere prognoser peger på, at problemet vmed forgæves rekrutteringer vil vokse, så der i 2020 eksempelvis vil mangle over 30.000 faglærte, mens der vil være over 100.000 ufaglærte i overskud.

Danske Regioner har derfor samlet de regionale erfaringer om rekruttering i 10 konkrete anbefalinger, der skal medvirke til at sikre fremtidens forsyning af kvalificeret arbejdskraft.

tema

Fremtidens ungdomsuddannelser: Færre unge og øget konkurrence

I 2030 vil der på landsplan være næsten 10 procent færre unge mellem 16 og 19 år sammenlignet med i dag.Det skaber nye udfordringer og vil kunne mærkes på landets ungdomsuddannelser.

Derfor har Danske Regioner på baggrund af en analyse af ungdomsuddannelsernes fremtidige udfordringer samlet fem konkrete anbefalinger, der skal være med til at sikre fremtidens ungdomsuddannelser.

PUBLIKATIONER

Læs mere

Sammenhæng i den kollektive trafik_forside.png

I vores publikationsarkiv findes vores udgivelser om vækst og regional udvikling - foruden naturligvis magasiner, pjecer og andre publikationer om Danske Regioners indsatser på andre sagsområder.

HØRINGSSVAR

Hvad mener Danske Regioner om ...

Vi udarbejder løbende høringssvar, og i arkivet kan du finde vores høringssvar om trafik, miljø, klima, turisme og andre sagsområder under regional udvikling - og alle de andre politikområder, vi arbejder med.

erhvervsfremme

Regionale partnerskaber om vækst virker

Erhvervsfremme

Landbrug & Fødevarer og Danske Regioner præsenterer fælles udspil til et forenklet erhvervsfremmesystem

Danske Regioner og L&F har formuleret et fælles bidrag til et forenklet erhvervsfremmesystem: Lad os udpege én national strategi for en række danske erhvervsmæssige styrkepositioner.

fødevare NYHED.png
uddannelse

Færre unge er en bombe under ungdomsuddannelser

I 2030 vil der være 25.000 færre unge, og derfor skal ungdomsuddannelserne kæmpe hårdere om at tiltrække de unge. For at sikre uddannelser til unge uden for de større byer, foreslår Danske Regioner en række tiltag i nyt ungdomsuddannelses-udspil. Blandt andet skal antallet af elever på enkelte skoler styres tættere. 

Færre unge, regioner.dk.png
trafik og mobilitet

Trængsel på vejene kræver løsninger

Over de seneste 10 år er antallet af biler i Danmark steget med 18 procent. Samtidig er trafikken på de danske motorveje steget med 20 procent.

Flere steder i landet skaber den trafikale trængsel problemer, og der er behov for at binde Danmark bedre sammen og skabe mere effektiv mobilitet for borgerne. Det fremgår af et nyt udspil fra Danske Regioner: Fremtidens Transport - disruption kræver ny fleksibel planlægning.

Transport graf_547.png
RELATEREDE NYHEDER

Læs mere