Udgivelse

Fra startup-nation til scaleup-nation

Danske Regioner og Mandag Morgen har sammen fastsat et nyt erhvervspolitisk fokus: scaleups. For det er, når danske virksomheder i hele landet vokser fra små til mellemstore til store, at nye job og vækst bliver skabt.

VÆKST

Effekter og resultater

Med hjælp fra de regionale vækstfora har private virksomheder skabt næsten 14.000 nye job i hele Danmark. Effektmålinger viser, at de virksomheder, der har deltaget i regionale indsatser, også har øget deres omsætning med 34 milliarder kroner.

Tema

Kvalificeret arbejdskraft i hele Danmark

Gode vækstvilkår i Danmark kræver, at virksomheder i hele landet kan rekruttere arbejdskraft med de rette kompetencer.

Flere prognoser peger på, at problemet vmed forgæves rekrutteringer vil vokse, så der i 2020 eksempelvis vil mangle over 30.000 faglærte, mens der vil være over 100.000 ufaglærte i overskud.

Danske Regioner har derfor samlet de regionale erfaringer om rekruttering i 10 konkrete anbefalinger, der skal medvirke til at sikre fremtidens forsyning af kvalificeret arbejdskraft.

TEMA

10 anbefalinger til at sikre kvalificeret arbejdskraft

  1. Uddannelserne skal passe bedre til erhvervslivets behov i hver region
  2. Antallet af studiepladser skal bestemmes ud fra det nuværende og fremtidige behov for arbejdskraft
  3. Bedre rekruttering og fastholdelse af internationale talenter
  4. Erhvervsuddannelserne skal være tilgængelige og attraktive for de unge
  5. Flere forpligtende uddannelsessamarbejder og flere campusløsninger
  6. Hæv niveauet hos kommende elever
  7. Flere skal vælge erhvervsuddannelser efter folkeskolen
  8. Bedre virksomhedsbetjening og større forventninger til virksomhederne
  9. Adgang til fleksibel voksen- og efteruddannelse i hele landet
  10. Opkvalificering rettet mod virksomhedernes konkrete behov
HØRINGSSVAR

Hvad mener Danske Regioner om ...

Vi udarbejder løbende høringssvar, og i arkivet kan du finde vores høringssvar om trafik, miljø, klima, turisme og andre sagsområder under regional udvikling - og alle de andre politikområder, vi arbejder med.

PUBLIKATIONER

Læs mere

Sammenhæng i den kollektive trafik_forside.png

I vores publikationsarkiv findes vores udgivelser om vækst og regional udvikling - foruden naturligvis magasiner, pjecer og andre publikationer om Danske Regioners indsatser på andre sagsområder.

uddannelse

Færre unge er en bombe under ungdomsuddannelser

I 2030 vil der være 25.000 færre unge, og derfor skal ungdomsuddannelserne kæmpe hårdere om at tiltrække de unge. For at sikre uddannelser til unge uden for de større byer, foreslår Danske Regioner en række tiltag i nyt ungdomsuddannelses-udspil. Blandt andet skal antallet af elever på enkelte skoler styres tættere. 

Færre unge, regioner.dk.png
vækst og erhvervsfremme

Vores virksomheder har brug for nationale vækstmål

Landets virksomheder står over for store udfordringer med digitalisering, industri 4.0, global konkurrence og mangel på kvalificeret arbejdskraft. Vi skal handle nu for at give dem et solidt rygstød ind i fremtiden.

Derfor lancerer Danske Regioner udspillet "Fokus. Forenkling. Forbedring", som indeholder forslag til, hvordan vi gennem et nyt og forbedret erhvervsfremmesystem kan sikre vækst og beskæftigelse i hele Danmark. Det handler om at sætte virksomhedernes efterspørgsel i centrum, øge kvaliteten og sikre én indgang til specialiseret erhvervsfremme.

tandhjul_tr.png
trafik og mobilitet

Trængsel på vejene kræver løsninger

Over de seneste 10 år er antallet af biler i Danmark steget med 18 procent. Samtidig er trafikken på de danske motorveje steget med 20 procent.

Flere steder i landet skaber den trafikale trængsel problemer, og der er behov for at binde Danmark bedre sammen og skabe mere effektiv mobilitet for borgerne. Det fremgår af et nyt udspil fra Danske Regioner: Fremtidens Transport - disruption kræver ny fleksibel planlægning.

Transport graf_547.png
Pendling

Sådan kommer danskerne på arbejde og til uddannelse

Efter en længere periode, hvor flere og flere danskere har brugt den kollektive trafik og cyklen til at komme på arbejde, har der siden 2013 været en tendens til, at flere vælger bilen i stedet.

På landsplan benytter fire ud af ti pendlere i alderen 16-65 år dog stadig gang, cykel eller kollektiv trafik til arbejde og uddannelse. Der er samtidig store regionale forskelle på pendlernes valg af transportmiddel.

Udvikling - pendling.png (1)

Udvikling i transportmidlernes andel af pendlerture, 2007-15 (indeks, basisår: 2007)

Kilde: Transportvaneundersøgelsen (2007-2015).

RELATEREDE NYHEDER

Læs mere